Hoe zit het met de kosten van het participatietraject Paleis Soestdijk?

Tijdens de behandeling van een mede door de fracties van GroenLinks en de PvdA ondertekende op 18 december 2019 in de raad behandelde motie van de BOP aangaande het Participatietraject Paleis Soestdijk, deed verantwoordelijk VVD-wethouder Jansma de toezegging de raad vertrouwelijk te zullen informeren over de kosten die in het kader van genoemd participatietraject ten laste komen van de gemeente. Inmiddels zijn we meer dan twee maanden verder en is die informatie nog niet door de raad ontvangen. Ondertussen vragen wij ons af welk concurrentiebeding zich momenteel nog verzet tegen de openbaarmaking van die kosten. Zou het niet passen bij een transparante overheid hier publiekelijk helderheid  over te verschaffen?

Alle reden om onderstaande vragen op tafel van het college te leggen. Er geldt een beantwoordingstermijn van 30 kalenderdagen.


  1. Waarom heeft de raad na de toezegging op 18 december 2019 nog geen schriftelijke informatie ontvangen aangaande het bedrag dat is overeengekomen met Awareness met betrekking tot de werkzaamheden van dit adviesbureau in het kader van het Participatietraject Paleis Soestdijk?
  2. Zijn er met betrekking tot de werkzaamheden van Awareness in het participatietraject meerkosten te verwachten? En zo ja, kunt u daar een indicatie van geven?
  3. Kunt u aangeven welk(e) concurrentiebelang(en) zich nog verzet(ten) tegen het openbaar maken van de gevraagde financiële gegevens?
  4. Wanneer kan de raad beschikken over de thans bekende cijfers die samenhangen met het Participatietraject Paleis Soestdijk?

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP


Dit schrijft het AD

Gooi en Eemlander