Hoe betrouwbaar is Kroymans nog?

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP
31 december 2009

Samen met W&F investments, de investeringsmaatschappij van de failliete autohandelaar Kroymans, werkt de gemeente Baarn aan plannen om de smalle strook groen pal gelegen naast de A1 verregaand te verrommelen. Het bedrijventerrein moet worden uitgebreid en een woonwijk uit de grond gestampt. Alles in het kader van de vooruitgang! De BOP ziet het anders en is een verklaard tegenstander van deze planvorming. U kunt daar meer over lezen elders op deze website.

Dat de gemeente Kroymans als partner heeft baart de BOP zorgen. Wij vrezen voor de financiĆ«le risico’s die de gemeente in deze loopt, zeker ook met het oog op de huidige economische crisis. Daar krijgt ook de gemeente Baarn nog heel wat mee te stellen (Haagse bezuinigingen!).


E
erder in 2009 stelde de BOP schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de ontwikkeling van de Noordschil, ook met het oog op de samenwerking met Kroymans. Het college liet daarop weten: ‘De gemeente Baarn heeft in februari 2008 met W&F Investments als belangrijke grondeigenaar in het project Noordschil een intentieovereenkomst gesloten. Uw raad heeft model Drakenburgerpark gekozen als voorkeursmodel. Beide partijen werken dit model nu gezamenlijk uit. Parallel spreken wij met W&F over een samenwerkings- overeenkomst. W&F heeft de gemeente verzekerd dat de situatie bij de automotivetak van het Kroymans-concern niet van invloed is op de slagkracht en daadkracht van W&F Investments. De voortgang is in deze fase gewaarborgd doordat gezamenlijk wordt verder gewerkt aan het stedenbouwkundig plan en de beoogde vorm van samenwerking.’

Ja, ja, het college wist het weer mooi te brengen. Leest u het verhaal hiernaast er op na en u begrijpt dat het antwoord van het college geen zorgen heeft weggenomen bij de BOP. U begrijpt dat de BOP in 2010 ook dit dossier kritisch zal blijven volgen.

bop_2010_kroymans

De Volkskrant 31-12-09