Het uur U nadert voor het Landgoed Soestdijk

Het college van burgemeester en wethouders zijn er samen met de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) uit. In het gepresenteerde voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) Paleis Soestdijk wordt uiteengezet hoe Made by Holland vorm moet gaan krijgen. Het plan komt vrijwel geheel overeen met het Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk dat vorig jaar april door de gemeenteraad naar de prullenmand werd verwezen.Reden? De bouw van woningen op en vooral buiten het voormalige marechausseeterrein was te omvangrijk. Samen met een voor de rand van het Baarnse Bos bedacht 120 kamers tellend hotel vormde het voor de raad de bottleneck. In een vrijwel raadsbreed aangenomen motie, alleen ondernemerspartij VoorBaarn stemde tegen, gaf de raad aan uitsluitend woningen te willen zien binnen de grenzen van het kazerneterrein en een hotel op de Parade alleen binnen de daar al aanwezige versteende contouren. Een eventuele uitruil met al aanwezige bebouwing was weliswaar mogelijk, maar het Baarnse Bos moest volledig onaangetast blijven. Het VOBP laat zien dat zowel het college als de MBEG zich niets gelegen hebben laten liggen aan deze uitspraak van de gemeenteraad. Het vorig jaar voor de Parade bedachte hotel staat nog fier overeind en de helft van de geplande tien appartementengebouwen, elk 15 meter hoog, krijgt een plek in het ten noorden van het kazerneterrein gelegen meer dan 200 jaar oude bosgebied het Borrebos. Tel daarbij op dat het VOBP ook een niet in het oorspronkelijke plan opgenomen auditorium plus een amfitheater in de achtertuin van het paleis laat zien. Ook die twee elementen zijn voor de BOP onbespreekbaar. En dan zwijgen we nog maar even over de voorlopig veertig evenementen die men jaarlijks mogelijk wil maken in het kwetsbare buitengebied dat het landgoed kenmerkt. Het is dan ook te hopen dat de raad vasthoudt aan de vorig jaar april in de motie vastgelegde eisen aangaande de woningbouwplannen en de bouw van een hotel dat overigens in het aanbiedingsplan van de MBEG in 2016 op voorhand al niet exploitabel wordt genoemd en niet, net als Gedeputeerde Staten van Utrecht, een bocht van 180 graden maakt om tegemoet te komen aan de wensen van de projectontwikkelaar. De BOP zal tijdens de bespreking van het VOBP in elk geval goed onderbouwd duidelijk maken dat met wat er nu voorligt de eerder door de BOP gekozen bijnaam voor de MBEG Rupsje Nooitgenoeg nog te vriendelijk is…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter


 

Onvrede in de klankbordgroepen…
(Baarnsche Courant 8/6/2020)

 

 

 

(Gooi en Eemlander 9/6/2020)