Hebben de banken het beste met u voor?

WMO
De rijksoverheid zegt het lang zelfstandig wonen van ouderen te stimuleren. In dat streven is ook een taak weggelegd voor de gemeentelijke politiek. Denk hierbij aan de ondersteuning die in het kader van de WMO wordt geboden. Daar zitten goede kanten aan. Zo sprak ik laatst iemand die hoog opgaf over het gebruik dat hij kan maken van vraagafhankelijk vervoer. Dat stelt hem in staat om met een deeltaxi voor een gering bedrag binnen en buiten Baarn van deur tot deur en weer terug te reizen.

MVO
Banken kennen ook een afkorting: MVO. Die staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vaak in één adem genoemd met duurzaam bankieren. Banken zeggen dit maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel te hebben staan. Zo laat de Rabobank op haar website Jan Driessen, hij is manager Coöperatief Bankieren bij de bank, antwoord geven op de vraag: ‘Waarom houdt de Rabo zich bezig met het versterken van de werk- en woonomgeving van klanten?’ Jan Driessen: “Dit hoort bij de dienende, maatschappelijke rol van de bank. We zorgen niet alleen voor betalingsverkeer en financieringen, maar we willen er ook aan bijdragen dat we er straks met z’n allen beter voor staan. Als het goed gaat met de klanten, is het goed voor ons als bank, omdat wij financieren of andere dienstverlening bieden. Die bredere rol oppakken, dat heeft ook alles te maken met het gedachtengoed van Raiffeisen, grondlegger van de coöperatie. Dat gaat om het bevorderen van verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, zelfvoorziening, door samen te werken en het korte termijn eigenbelang ondergeschikt te maken aan het algemeen belang.”

Ideaal en werkelijkheid
Een prachtig ideaal, maar hoe verhoudt die zich met de dagelijkse praktijk? Slecht. Na het opheffen van de geldautomaat aan de Prof. Krabbelaan moet nu ook de automaat nabij het winkelcentrum Reigerstraat eraan geloven. Blijkbaar vindt de bank een geldautomaat in de buurt niet passen bij het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfvoorziening van de oudere inwoners van Baarn.

Daar waar PostNL sprekend over een vitale samenleving het doet met steeds minder openbare brievenbussen, rekent de Rabobank nu dus af met een servicedienst die jarenlang heeft bijgedragen aan de zelfredzaamheid en zelfvoorziening van veel inwoners van ons dorp. Van een bank die vorig jaar een nettowinst boekte van ruim twee miljard euro zou je anders verwachten…

De (lokale) politiek gaat niet over geldautomaten. Protesteren tegen dit soort beslissingen van banken zet geen zoden aan de dijk. Van de zijde van de banken zullen woordvoerders verklaren dat steeds minder mensen gebruikmaken van geldautomaten en meer blabla. Als klant van de Rabobank zou je kunnen overwegen over te stappen naar een andere bank. Jammer is dan wel dat ook die geen geld (meer) leveren via een automaat op de hoek…

Kees Koudstaal