Gooi & Eemlander duldt geen tegenspraak

Een redactioneel opiniestuk in de Gooi en Eemlander (G&E) van 27 oktober over het rubbergranulaat op de Baarnse sportvelden noopte de BOP tot een reactie. De redactie van de krant liet echter weten die niet te zullen plaatsen omdat het standpunt van de BOP aangaande het rubbergranulaat al voldoende geventileerd is via de G&E. Een onbegrijpelijk standpunt want het opiniestuk bevat aannames die aanvechtbaar zijn. Neem het beroep dat de krant net als veel anderen doet op de deskundigheid van het RIVM. De geschiedenis rond asbest laat zien dat ook dit soort respectabele overheidsinstanties terug kunnen komen op eerdere inzichten. Al in de jaren twintig van de vorige eeuw wezen deskundigen op het gevaar van asbest voor de volksgezondheid. Toch duurde het tot 1998 tot er een definitief verbod kwam op het (her)gebruik van asbest. En decennialang stond de Nederlandse overheid toe dat militairen werkten met de kankerverwekkende chroom-6-verf. Eerst nadat veel militairen kampten met ernstige gezondheidsproblemen kon niet langer van het probleem worden weggekeken.

Waarom dit  rotsvaste vertrouwen in een overheid die vasthoudt aan de conclusie van een betwist onderzoek uit 2007, in weerwil van niet ‘zomaar een wetenschappelijke opinie van iemand ergens op de wereld’ (uitspraak CDA-fractievoorzitter Van Hardeveld)? Past het een volksvertegenwoordiger om in opdracht van de overheid opgestelde rapporten klakkeloos en gezagsgetrouw voor zoete koek aan te nemen? Of mag hij ook kritisch zijn en zelf op zoek gaan naar andere feiten en inzichten?  En waarom wordt het advies van de GGD om geen nieuwe woningen te bouwen binnen een afstand van 100 meter van een autosnelweg dan niet opgevolgd?

Vanwege de kritische houding die wij innemen in dit soort dossiers smeren politieke tegenstanders ons maar wat graag in met pek en veren. Het zal ons er niet van weerhouden kritische standpunten te uiten daar waar dat ons inziens nodig is.

Leest u hieronder het G&E opiniestuk gevolgd door de niet geplaatste BOP-reactie en oordeelt u zelf.

 

De door de Gooi & Eemlander geweigerde reactie van de BOP

Nog een paar links…

A CAREFUL ANALYSIS OF STUDIES THAT INDUSTRY USES TO JUSTIFY SAFETY CLAIMS

Rubbergranulaat in kunstgrasvelden (VROM, 2007)

Rubbergranulaat II (VROM, 2007)

Rubbergranulaat als instrooimateriaal op kunstgrasvelden (RIVM, 2006)

Dossier Rubbergranulaat (RIVM, 2007)

Leaching of zinc from rubber infill on artificial turf (Website RIVM, 2007)

Synthetic Turf: Industry’s Claims Versus the Science