Geen samenvoeging Blaricum, Laren en Huizen

Het blad Binnenlands Bestuur meldt vandaag dat Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben besloten een stop te zetten op de herindelingsprocedure die zou moeten leiden tot het samenvoegen van van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren. Met die eenwording zou er automatisch een einde komen aan de BEL-combinatie waarin Laren en Blaricum nauw samenwerken met Eemnes. Voor die gemeente vormde een en ander de aanleiding om het gesprek aan te gaan met Baarn om te bezien of er op ambtelijk niveau een samenwerkingsverband kon worden gevormd tussen beide gemeenten.

Afgelopen zomer spraken de gemeenteraden van Laren en Blaricum zich opnieuw op niet mis te verstane wijze uit tegen het samengaan met Huizen. Zij legden zelfs de wens bij het ministerie van Binnenlandse Zaken op tafel de provinciegrens van Utrecht en Noord-Holland zo te verleggen dat zij deel uit zouden gaan maken van de provincie Utrecht. Zou de minister die wens inwilligen, en die kans moest niet worden uitgesloten, dan zou de BEL-combinatie intact kunnen blijven. Voor de BOP vormde een en ander aanleiding bij het College van Burgemeester & Wethouders de vraag neer te leggen of het niet verstandig zou zijn de samenwerkingsgesprekken met Eemnes op te schorten in afwachting van verdere ontwikkelingen. In de beantwoording kwam het college niet verder dan wat bestuurlijk slap gepraat over ‘de kracht ligt in samenwerking’ en ‘win-win’.

Nu alles erop wijst dat de gewraakte herindeling van de baan is en derhalve de BEL-combinatie vrijwel zeker intact zal blijven, lijkt het ons sterk dat de oervraag van Eemnes nog stand zal houden. Het zou een vraag voor het college kunnen zijn, maar omdat wij niet zitten te wachten op nog meer prietpraat zal de BOP die niet stellen…

Kees Koudstaal

GS zetten streep door fusies in Gooi

Typisch geval van bestuurlijke prietpraat…

En dit schrijft de Gooi en Eemlander