Geen nieuwe utopie najagen svp

In een persbericht brengt actiegroep de Baarnse Feniks ‘fantastisch’ nieuws aangaande het realiseren van een cultuurhuis in het dorpscentrum. Nu het college ten lange leste tot de slotsom is gekomen dat uitvoering van het Arcadeplan de gemeente voor onverantwoord hoge uitgaven stelt, pleit de Feniks nu voor een cultuurhuis op de plek van de huidige bibliotheek en de daarboven gelegen acht woningen tot en met het aan de Burgemeester Penstraat gelegen Nutsgebouw en misschien kan daar ook het aan de Brink gelegen HEMA-pand bij worden betrokken. Zonder gebruik te maken van het HEMA-pand zou met de bouw van zo’n cultuurhuis een investering  van 11 miljoen euro gemoeid zijn. De Baarnse Feniks: “Dat zou fantastisch zijn, want daarmee kom je dicht in de buurt van de investeringen die nu en de komende jaren in de ‘Speeldoos’ moeten worden gedaan.”

Los van deze onzinnige veronderstelling is het waarachtig te hopen dat de gemeenteraad niet opnieuw kiest voor het najagen van een onrealistische droom maar deze keer definitief zal applaudisseren voor het oorspronkelijke plan de huidige aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldoos te vernieuwbouwen. Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan de oproep van de besturen/directie van zowel het theater als de bibliotheek. In een aan de gemeenteraad gerichte brief d.d. 1 mei 2020 roepen zij de raad op om definitief te kiezen voor de (ver)nieuwbouwplannen van de Speeldoos. Citaat uit de brief: “Voor ons is het van belang dat er rust en zekerheid komt rondom de (ver)nieuwbouwplannen van het theater en de bibliotheek. Uitstel over het nemen van een besluit inzake het Arcadegebouw of Hoofdstraat 1 maakt onze bedrijfsvoering kwetsbaar en onzeker. Het duurt zogezegd te lang. Daarom verzoeken wij u om in deze nieuwe werkelijkheid definitief te gaan voor de vernieuwbouwplannen op de Rembrandtlaan.”

De redacteur van de Baarnsche Courant pleit in de editie van vrijdag 8 mei net als de Baarnse Feniks voor uitstel van de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos. Voor de krant en andere voorstanders van een onderzoek naar de bouw van een cultuurhuis in het centrum is onderstaande overzichtsafbeelding van de Brink bedoeld. Daarop is te zien dat de grondoppervlakte van de percelen Hoofdstraat 1 en Burgemeester Penstraat 4-6 simpelweg te klein is om er de voor de huidige Speeldooslocatie bedachte invullingen op onder te brengen. Om nog maar te zwijgen over het voor pand Hoofdstraat 1 bedachte cultuurverzamelgebouw, dat onder andere onderdak moet gaan bieden aan RTVBaarn en de Historische kring Baerne. En dan zwijg ik nog over de bewoners van de Burgemeester Miedemahof. Hoe zullen zij aankijken tegen een plan dat bij uitvoering zorgt voor een enorme stapeling van stenen direct grenzend aan hun achtertuin? Er is weinig fantasie voor nodig om het juiste antwoord te raden…