Er valt wat te kiezen op 21 maart!

Op 21 maart 2018 kiest Baarn een nieuwe gemeenteraad. De BOP heeft zich sinds 2006 laten kennen als een partij die voortdurend de controlerende taak van de gemeenteraad gestalte wil geven. De zorg voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente heeft grote prioriteit voor ons. Het zou een reden kunnen zijn om uw stem uit te brengen op Lijst 1, de BOP…

Afscheidnemend directeur van woningbouwcorporatie Eemland Wonen, Hans van der Velden, draagt er in een interview in de Baarnsche Courant (12/3/18) een aan die zeker hout snijdt: “Bij de verkiezingen van 21 maart wordt de hamvraag welke partijen in het college komen. Maakt de BOP er onderdeel van uit, voorzie ik het schrappen van nieuwbouw in de Noordschil.”

Er valt inderdaad wat te kiezen op 21 maart!