En weer laat de gemeentelijke communicatie te wensen over

(Update 30/3/2020)
Een aantal omwonenden rond de aan het parkeerterrein Laanstraat gelegen ALDI is zich in de woorden van de Gooi en Eemlander ‘te pletter geschrokken’ toen afgelopen woensdagavond de stekker van een flink uit de kluiten gewassen verlicht logo van de supermarkt in het stopcontact werd gestoken. De extra omgevingsverlichting waar de aan twee zijdes licht uitstralende reclamezuil in de avonduren voor zorgt levert zo’n zee van licht op dat het niet meer dan logisch is dat omwonenden direct in de pen klommen om hun beklag te doen bij de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders zal ongetwijfeld verwijzen naar een publicatie in het Gemeenteblad d.d. 12-02-2020 waarin gemeld wordt, dat er aan de ALDI een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van reclame. In de publicatie staat echter geen woord over de omvang en het karakter van de reclame-uiting. 

Los van de vraag of je werkelijk van inwoners kunt verlangen dat zij dagelijks het Gemeenteblad van Baarn raadplegen, is het de vraag of de mededeling van de gemeente wel een juist beeld schetste van de te plaatsen reclame. Om die vraag maar direct te beantwoorden: nee dus. Net als bij de consternatie die ontstond rond de plaatsing van enkele ondergrondse vuilcontainers  en het in de wereld brengen van de voorgenomen plaatsing van een ‘stroomhuisje’ op de Brink is hier sprake van een zeer gemankeerde gemeentelijke communicatie. Een aantal omwonenden van de nieuwe ALDI heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit van het college. De vroede vaderen zouden er goed aandoen om in afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure de ALDI te verzoeken de stekker voorlopig uit het stopcontact te laten. Dat zou door de omwonenden niet alleen als een daad van goede wil worden ervaren, het zou ze ook een gang naar de Voorzieningrechter kunnen besparen…

Kees Koudstaal

Dit meldt de Gooi en Eemlander: