Een goede tweedehands is zo gek nog niet…

In de Gooi & Eemlander van jl. 27 december krijgt vastgoedondernemer Zijtveld een podium geboden om op de valreep van het oude jaar zijn plan voor de bouw van een cultuurhuis op de plek van de Arcade aan de Brink te promoten. Op zijn betoog valt het nodige af te dingen. Alle reden om een reactie in de vorm van een ingezonden brief naar de krantenredactie te sturen. Tot plaatsing van de brief kwam het niet. Sterker nog, ook na een vervolgvraag volgde er geen enkele reactie van de krantenredactie. Door een klik op de afbeelding komt de advertorial van de projectontwikkelaar groter in beeld en hieronder kunt u de niet geplaatste ingezonden brief lezen.

Een goede tweedehands is zo gek nog niet

De Gooi & Eemlander van 27 december biedt projectontwikkelaar Zijtveld van JeeGee Vastgoed een gratis advertorial voor zijn plan een cultuurhuis te bouwen op de plek van de Arcade aan de Baarnse Brink. Zo’n cultuurhuis, dat onderdak moet gaan bieden aan een theater, bibliotheek, café en de Volksuniversiteit, is volgens de projectontwikkelaar de wens van veel inwoners en bovendien ‘tackelt het de zorgelijke leegloop van het winkelbestand’. Volgens Zijtveld is de keuze tussen vernieuwbouw van de huidige Speeldoos en nieuwbouw op de Brink simpel, óf je kiest voor een kortetermijnoplossing óf je gaat als gemeente voor een toekomstbestendig nieuw cultuurhuis. En de 20 miljoen lastenverzwaring die met dat laatste gemoeid is? Ach, met de huidige rentestand van één procent is dat geen punt voor de gemeente. En moeilijk parkeren in het centrum? Ook dat is volgens de projectontwikkelaar geen punt. Zet erop in dat de Baarnse bezoekers vaker met de fiets komen en zorg voor een goede busverbinding met het station. Dat wethouder Theo Stroo is opgestapt vanwege het Arcadeplan, ook dat moet je anders zien: “Arcade is niet zijn hoofdreden.” De projectontwikkelaar komt ook nog met de waarschuwing. Als hem woningbouw op de huidige Speeldooslocatie niet wordt gegund, dan moet hij dat verdisconteren in het theater…

Hopelijk doorziet de Baarnse gemeenteraad het eigenbelang van de vastgoedondernemer. De BOP doet dat in elk geval wel. De bouw van een nieuw cultuurhuis zadelt de gemeente de komende 40 jaar op met een onverantwoordelijk hoge lastenverzwaring. Niet voor niets gaf de verantwoordelijk wethouder deze maand met het oog op het Arcadeplan de pijp aan Maarten. Zou er werkelijk een raadslid geloven dat de komst van een cultuurhuis op de Brink gaat zorgen voor een wederopstanding van het zieltogende centrumwinkelgebied? De waarschuwing waar de projectontwikkelaar zijn verhaal in de krant mee afsluit, slaat echter alles. Hij nodigt de gemeente onomwonden uit zich schuldig te maken aan ongeoorloofde staatssteun!

Ik ben, maar dat had u al begrepen, helemaal klaar met de prietpraat van de vastgoedondernemer en hoop dat met de komst van het nieuwe jaar ook het gezond verstand terugkeert in de Baarnse gemeenteraad.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter Baarnse Onafhankelijke Partij