Een gedekte wethouder heeft altijd gelijk

Veel inwoners volgen de handel en wandel van de Baarnse gemeenteraad via publicaties in de lokale pers. In de Baarnsche Courant van maandag 23 december doet journalist Eugene Leenders verslag van een heikel onderwerp. Ik doel op de gang van zaken rond de door de gemeente ingestelde klankbordgroepen inzake de planvorming voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk. Dat de gemeente en niet de initiatiefnemer c.q. paleiseigenaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG), de verantwoordelijkheid voor het participatieproces op zich heeft genomen is zonder meer strijdig met  gemeentelijke regelgeving. Die schrijft immers voor dat tijdens de planfase een initiatiefnemer verantwoordelijk is voor zo’n proces, inclusief de financiële consequenties die daarmee gepaard gaan. Als het college van burgemeester en wethouders in dezen juist had gehandeld, dan had een boel onvrede binnen de klankbordgroepen voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld over de partijdige keuze het adviesbureau Awareness het participatieproces vorm te laten geven en te begeleiden.

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar behandelde de raad een mede door de fracties van GroenLinks en PvdA ondertekende motie van de BOP. Daarin werd het college gewezen op zijn niet correcte handelwijze met het verzoek de gemaakte klankbordgroepen-kosten alsnog te verhalen op de MBEG. De wethouder wilde daar niets van weten. Hij gaf aan dat de gemeenteraad opdracht heeft gegeven voor een voorontwerpbestemmingsplan en dat derhalve de gemeente verantwoordelijk is voor de participatie en dus ook op moet draaien voor de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ondanks het feit dat de BOP klip en klaar aangaf, dat die fase nog niet is aangebroken, het voorontwerpbestemmingsplan moet immers nog worden behandeld in de raad, gingen de fracties van de VVD, D66, VoorBaarn, CDA en CU/SGP akkoord met het betwiste verhaal van de wethouder. Sterker nog, er werden zelfs schouderklopjes uitgedeeld. De lering die hieruit getrokken kan worden is dat een wethouder die zich gesteund weet door een meerderheid van de raad altijd de waarheid spreekt, zelfs als het tegendeel kan worden aangetoond…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter Baarnse Onafhankelijke Partij

Ook geplaatst in de Baarnsche Courant van 27 december:

 

 

 

 

Hoe de heer en mevrouw Meijer-Bergmans de klagers en kritische raadsleden beoordelen laten ze weten in het magazine Quote van januari 2020:

 

 

De reactie van RTL Boulevard heeft blijkbaar ook het Quote-interview gelezen. In de uitzending van 5 januari uit royalty-deskundige Marc van der Linden zijn onvrede over de kritische inwoners van de degelijke plaatsten Baarn en Soest die massaal in hun tuin klaarstaan met de decibelmeter in de hand om de politie te bellen als Sting optreedt in de voortuin van het paleis. Tja, enfin, voor het geval u het gemist heeft kunt u het item hier zien…