Een daad van krachtig bestuur…

De BOP kan zich onmogelijk schikken in het raadsvoorstel dat voorziet in een mini-herinrichting van het parkeerterrein Laanstraat. De geschiedenis is bekend. In de zucht naar een grootstedelijke invulling van het parkeerterrein bedacht een VVD-CDA-PvdA-college in 2009 in samenwerking met projectontwikkelaar DAV een allesomvattend plan dat onder andere voorzag in de bouw van twee supermarkten, winkels, woningen en een parkeergarage. De gemeente kocht, als ‘handreiking’ de Garage Kooij van deze ontwikkelaar voor  € 2.25 mln., terwijl DAV deze garage zelf een jaar eerder voor € 1.5 mln. had aangekocht. De desastreuze geschiedenis van dit onzalige plan is bekend. Het liep uit op een gerechtelijke procedure.

In deze procedure claimt DAV een bedrag van ruim € 3.5 mln. van de gemeente, die op haar beurt de ontwikkelaar wil houden aan zijn plicht Garage Kooij terug te kopen voor € 2.25 mln. vermeerderd met 250.000 euro aan gemaakte kosten. Hoe de zaken er bij de rechtbank voorstaan weet ik niet, maar in een poging DAV te behagen stelt het college voor een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan met de projectontwikkelaar die in het verleden bewezen heeft een partner te zijn waarop niet gebouwd kan worden! Het college stelt voor dat DAV de garage terugkoopt voor één miljoen euro. Tel uit het verlies van € 1.5 mln. … Een nieuw plan voorziet in de bouw van twintig appartementen op de plek van Garage Kooij plus op een aantal belendende percelen een nieuw onderkomen voor de ALDI. Voor de huidige ALDI-locatie is een bedrijfsruimte met bovenwoning bedacht. De BOP is vanzelfsprekend van oordeel dat de gemeente niet opnieuw zaken moet doen met DAV en als de ALDI  het nodig vindt te verhuizen dan staat het de supermarkt vrij zélf met een bouwplan te komen. Die wens betrekken bij een nieuwe deal met DAV is volkomen ongepast.

Het standpunt van de BOP komt haar op veel kritiek te staan van raadsfracties die medeverantwoordelijk zijn voor het ontstane miljoenendebacle. Ze zeggen dat de opstelling van de BOP slecht is voor de bevolking van Baarn die al zo lang met dit dossier en de bouwval Garage Kooij zit opgescheept. Is dat ook zo? Als de garage in afwachting van een rechterlijke uitspraak – en inderdaad, die kan nog even op zich laten wachten – aan het zicht wordt onttrokken door een passende omheining is de bevolking de garage heus snel vergeten. Hooguit zullen de inwoners van Baarn het object opvatten als een tijdelijk monument dat herinnert aan vorstelijk bestuurlijk falen. Hoe de rechter uiteindelijk zal oordelen in de kwestie is de vraag. Het is zaak dat het dan zittende college verstandig en naar bevind van zaken handelt.

De hoon die mij als brenger van dit BOP-standpunt ten deel valt laat ik langs mijn koude kleren afglijden. Zeker ook omdat die vooral en opnieuw komt uit de hoek van partijen die nota bene zélf verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van dit miljoenendebacle. Je hoeft niet in de huid van een voorspeller te kruipen om te kunnen voorzien dat een meerderheid van de raad akkoord gaat met de hernieuwde samenwerking met projectontwikkelaar DAV. Die partijen zien onder het motto ‘Samen in Baarn, krachtig bestuurd’ de bouwval Garage Kooij het liefst nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 uit het straatbeeld verdwijnen. En u snapt wel waarom…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

(Deze bijdrage is als ingezonden brief geplaatst in de Baarnsche Courant van 26 juni 2017)