Dependance speciaal basisonderwijs

Naar aanleiding van een aangekondigde komst van een dependance voor speciaal basisonderwijs in Bunschoten, heeft de BOP-fractie vragen gesteld aan het College van B&W. De centrale vraag luidde of het college bereid is de mogelijkheid voor een dependance voor speciaal basisonderwijs in Baarn te onderzoeken voor de plusminus zestig basisschoolkinderen die jaarlijks speciaal onderwijs volgen buiten Baarn. Een school bezoeken buiten de eigen woonplaats brengt, met name voor jongere kinderen, een aantal nadelen met zich mee, zoals de belasting van de langere reistijd via leerlingenvervoer en de geringere mogelijkheid tot het onderhouden van sociale contacten na schooltijd, omdat de meeste klasgenootjes elders wonen. Ook voor de betreffende ouders is onderwijs buiten de woonplaats extra belastend bovenop de zorg die zij al hebben voor hun kind(eren).  Jonge kinderen die zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs zijn gebaat bij een school zo dicht mogelijk bij huis. Een Baarnse dependance van een al bestaande (regionale) school zou hierin kunnen voorzien. 

Marjo Stam

Schriftelijke vragen

Doelgroepenvervoer