Demagogie

Voorstanders van een 28 meter hoge reclamemast met twee LED-schermen van elk ruim honderd vierkante meter kunnen het feit dat zo’n mast er niet komt nauwelijks verkroppen. De twee grootste pleibezorgers van de zuil, Tino Schouten (VoorBaarn) en Frans Colthoff (ex-VVD raadslid) uitten hun gevoelens op niet mis te verstane wijze via de zogenaamde ‘sociale media’. Schouten laat weten ‘er de kolere in te hebben’ en Soestenaar Colthoff hekelt de ‘notoire bezwaarders en zeurders’ die zijn wensdroom wisten te tackelen. Laat ik vooropstellen dat ik blij ben met het feit dat uiteindelijk het gezond verstand heeft gezegevierd en dat de reclamezuil er niet komt. De fractievoorzitter van de CU/SGP heeft zich terecht laten overtuigen door de zwaarwegende argumenten die onder andere door de Stichting Behoud de Eemvallei zijn ingebracht.

Ondertussen laat de fractievoorzitter van VoorBaarn, Schouten, het niet na erop te wijzen dat nu de zuil er niet komt de gemeente € 900.000 misloopt en dat de sport hier de dupe van is. Als de heer Schouten zo begaan is met de sport laat hem dan komen met het voorstel de Baarnse breedtesport jaarlijks een extra subsidie toe te kennen van € 35.000. Als zo’n voorstel goed is onderbouwd en er een deugdelijke financiële onderbouwing aan ten grondslag ligt, dan moet het gek lopen als de BOP zoiets niet zal steunen.

Ondertussen is het verwonderlijk dat ook de fractie van VoorBaarn er het zwijgen toe deed op de vraag van de BOP een veroordeling uit te spreken over het feit dat gemankeerde afspraken bij de eerste planvorming voor de Noordschil ervoor hebben gezorgd dat de gemeente er met € 650.000 bij in is geschoten. Zonder ook in demagogie te vervallen: daar had de sport extra mee bediend kunnen worden, de komende tien jaar…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Geen digitale reclamezuil langs de A1