De kaarten zijn geschud voor Landgoed Paleis Soestdijk

Deze maand oordeelt de gemeenteraad over het tweede plan Made by Holland dat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) in petto heeft voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk. Op vrijwel alle punten komt het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) overeen met het Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk dat vorig jaar april van de agenda werd gehaald door de raad. De projectontwikkelaar en het college kregen middels een motie de oproep mee terug te komen met een VOBP zónder woningbouw buiten het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee en géén 120 kamers tellende hotelvoorziening zoals ingetekend langs de borders van het Baarnse Bos op de Parade. Daarenboven moest er sprake zijn van afgeronde mobiliteits- en natuuronderzoeken. Het VOBP dat nu voorligt bewijst dat zowel de projectontwikkelaar als het college lak hebben aan de wensen van de raad, en nog ernstiger, ondanks alle mooipraat ook aan die van de natuur. Immers, het enige verschil in het plan van toen en nu is dat er geen woningen gepland zijn ten zuiden van het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee, maar tien elk 15 meter hoge appartementscomplexen op de buitenplaats, waarvan er vijf op de rol staan voor het meer dan 200 jaar oude Borrebos. Ook de 120 kamers tellende hotelvoorziening langs de borders van het Baarnse Bos maakt nog steeds prominent deel uit van de plannen. En tenslotte wordt er aangaande de niet afgeronde mobiliteits- en natuuronderzoeken verwezen naar een toekomstig ontwerpbestemmingsplan.

Als de raad dit plan van de projectontwikkelaar groen licht geeft dan tast het niet alleen de eigen geloofwaardigheid aan, maar wordt tevens de deur opengezet voor de verwording van het Landgoed Paleis Soestdijk. Uiteindelijk zal er ondanks de bezwerende woorden van de paleiseigenaar één groot evenemententerrein ontstaan waar jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers op af zullen komen met alle overlast van dien voor de inwoners van Baarn en Soest. Om nog maar te zwijgen over de negatieve effecten die de plannen met zich meebrengen voor fauna en flora in het kwetsbare beschermde natuurgebied.

Tijdens de debatraad van aanstaande 8 juli zullen wij ons standpunt over het teveel van de natuur vragende VOBP opnieuw voor het voetlicht brengen. Gehoord de discussies van vorig jaar april zou het voor de hand liggen ook dit VOBP van de agenda af te voeren en aan het college en aan de projectontwikkelaar opnieuw de boodschap mee te geven de plannen naar beneden bij te stellen en eerst terug te komen bij de raad als alle mobiliteit- en natuuronderzoeken zijn afgerond.

Hoe het met de ruggengraat gesteld is van de fracties die vorig jaar april met ons de motie ondertekenden – VVD, CDA, D66, PvdA, Groenlinks en CU/SGP – zal later deze maand blijken. Kijkend naar de inhoud van het VOBP zou je mogen verwachten dat de situatie van vorig jaar zich gaat herhalen. Of het zover zal komen is gelet op de nu overwegend welwillende houding van de meeste raadsfracties de vraag. Nou ja, de vraag. Tijdens de debatraad van aanstaande 8 juli zal er misschien nog her en der vanachter de tafels in Groot Kievitsdal een kritisch geluidje te horen zijn en links en rechts een amendementje of motietje worden aangekondigd, terugkijkend op de afgelopen drie informatieavonden kan nu al worden vastgesteld dat de kaarten voor het Landgoed Paleis Soestdijk geschud zijn en dat het licht op groen wordt gezet voor de MBEG…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Zie ook:

Voorkoken achter gesloten paleisdeuren