De Groene Inval bloeit weer als vanouds

Afgelopen april stelde de BOP schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de crisis die volgens berichten in de pers zou woekeren binnen de organisatie van De Groene Inval. Het college liet weten in beginsel geen partij te zijn in de zaak, maar zegde toe maximaal bij te willen dragen aan het zo snel mogelijk bereiken van een oplossing van de gerezen problemen bij het aan de Geerenweg gelegen milieu- en natuurcentrum waar Baarnse schoolkinderen wegwijs worden gemaakt over alles wat groeit en bloeit in de natuur. De raad zou op de hoogte worden gehouden van het resultaat van die bijdrage. 

Enigszins verbaasd namen wij kennis van de schriftelijke vragen die het CDA jl. 15 augustus op het bordje van het college legde over de gerezen problemen bij het natuurcentrum. Dat het CDA zonder overleg en blijkbaar onder het motto ‘Ieder voor zich, het CDA voor ons allen’ het stokje van de BOP overnam is een, maar de toon die men hierbij zette deed het ergste vermoeden over de situatie bij De Groene Inval. Eigen ‘onderzoek’ laat echter een volstrekt ander beeld zien. Het natuurcentrum blijkt weer als vanouds te floreren. Voor de eerder gerezen problemen tussen bestuur en beheerder is een oplossing gevonden en met twaalf vrijwilligers wordt er inmiddels weer goed samengewerkt bij het groene educatiecentrum. De schooltuintjes liggen er prima verzorgd bij en van samenwerkingsproblemen tussen bestuur en zo’n twaalf vrijwilligers valt niets meer te bespeuren. Dit wordt geïllustreerd door de druk bezochte en goed verlopen jaarlijkse Oogstdag die jl. 11 september plaatsvond.

Je zou mogen verwachten dat het college in de beantwoording van de door het CDA gestelde vragen kond zou doen van de opklaringen bij De Groene Inval. Maar niets daarvan! Uit de op 10 september verzonden antwoorden komt het beeld naar voren alsof het nog steeds kommer en kwel zou zijn bij De Groene Inval. Onbegrijpelijk dat het college blijkbaar niet op de hoogte is van de actuele situatie bij het natuur- en milieucentrum. En jammer dat de beantwoording van het college een persbericht oplevert in de Gooi en Eemlander van 13 september dat blijkbaar is opgesteld zonder informatie in te winnen bij De Groene Inval. Dat er sprake is van oud zeer bij een aantal eerder opgestapte vrijwilligers en dat sommigen blijven hangen in hun onvrede mag zo zijn, maar De Groene Inval bloeit weer als vanouds.

Kees Koudstaal

Zo beantwoordde het college de CDA-vragen

En zo schrijft de Gooi & Eemlander in de krant van 13 september:

 

 

 

 

 

 

 

En dit schrijft de Baarnsche Courant…