De firma Struisvogel & Co.

Bram van Ommen|1 juni 2008

Op woensdag 28 mei was ik ‘s avonds aanwezig bij de raadsvergadering om met eigen oren te horen wat de argumentatie van de gemeenteraad is op het omstreden project Noordschil.

De BOP, LTS en Hart voor Baarn deden een vurige oproep om niet te beginnen met bouwen voordat alle effecten op de volksgezondheid waren meegewogen. Geen van de 3 coalitiepartijen kon op aanhoudend aandringen van Kees Koudstaal antwoord geven of wonen op de Noordschil gezond was. Ze konden het wel, maar ze wilden het niet. Fractievoorzitter van de VVD, mevrouw Laseur, kwam niet verder dan wat ontwijkend hakkelen en stotteren. Het CDA had eigenlijk ook geen antwoord op de vraag, maar “omdat de wet het niet verbiedt is het goed.” Het antwoord van de PvdA, bij monde van de heer Van der Linden, is dat de A1 breder wordt en dus dat er minder files komen (files zorgen immers voor meer uitstoot van schadelijke stoffen) en dat er een geluidsscherm langs de A1 komt te staan.. De Heer Van de Linden vergeet daarbij te zeggen dat het autobezit in de komende jaren zal toenemen en dat de files nou eenmaal in lengte worden gemeten en niet in de breedte. Kortom: kortere files is voor de PvdA goed genoeg. Bovendien heeft meneer Van der Linden zelf geen zwarte ramen, hij woont immers in de componistenbuurt, dus die uitstoot van schadelijke stoffen valt wel mee.

Dit, dames en heren inwoners van Baarn, is hoe er wordt omgegaan met uw gezondheid. Zolang de raadsleden zelf geen hinder ondervinden in de vorm van zwarte ramen, hoeft u zich geen zorgen te maken!

Fijnstof is een modegril “En o ja, roken is ook ongezond en dat doen de mensen ook!”

Het toppunt van stompzinnigheid is nog wel de reactie van de Baarnse theeclubleidster mevrouw Hoekveld van de Christen Unie. Deze zichzelf overschreeuwende mevrouw vindt het desnoods geoorloofd om maar wat bomen in één van de omringende bossen te kappen om daar te bouwen voor de mensen die de stress in de grote steden willen ontvluchten. (Bij een volgend onderwerp op de raadsagenda van die avond zei mevrouw Hoekveld overigens dat ze een groot voorstander is van natuur.) Fijnstof is een modegril “En o ja, roken is ook ongezond en dat doen de mensen ook!” Kennelijk weet mevrouw Hoekveld niet dat zij volksvertegenwoordigster is, iemand dus die een groter belang hoort te dienen dan het individuele belang.

Het CDA stelt zich op het standpunt dat het besluit om op de Noordschil te bouwen is genomen volgens de geldende bouwwetgeving. Een wet waarbij geen rekening wordt gehouden met de fijnstofdeeltjes waar juist de laatste tijd zoveel over bekend wordt wat de effecten zijn op de volksgezondheid. De wet zal zeker worden aangepast waarbij ook rekening wordt gehouden met deze fijnstofdeeltjes.  De heer Van der Linden gaat er van uit dat alle snelwegen tegen die tijd wel overkapt zullen worden, dus dan is het probleem weer opgelost. De Baarnse politiek steekt bij meerderheid de kop in het zand. Wat je niet ziet, dat is er niet!