De Daadkrachtmythe

Marjo|10-12-14

Het nieuwe College van B&W in Baarn was nog nauwelijks ingewerkt, of de roep om meer daadkracht werd krachtig ingezet. Het CDA voerde de boventoon en focuste zich vooral op de Wintertuin. En dat nog wel vóór het nieuwe college actie kon ondernemen: er liep immers nog een tweede akoestisch onderzoek waartoe het oude college, met als verantwoordelijk wethouder de heer Jan Baerends, vlak voor de verkiezingen in maart 2014 opdracht had gegeven. Die rapportage werd pas in de zomer van 2014 afgerond. Vanaf toen kon het nieuwe college met deze complexe zaak aan de slag en het ziet ernaar uit dat er nog dit jaar knopen worden doorgehakt. Dankzij of ondanks de roep om meer daadkracht?

“Waar het echter om gaat is dat vertraging, vertraging, vertraging voor daadkracht, daadkracht, daadkracht plaats maakt.”

Ook bij andere dossiers wordt er op daadkracht gehamerd. Martin Hoogendoorn van de Baarnsche Courant blies in een van zijn Paardenmiddel-columns een aardig partijtje mee en doet alsof vertraging het tegenovergestelde van daadkracht is: “Waar het echter om gaat is dat vertraging, vertraging, vertraging voor daadkracht, daadkracht, daadkracht plaats maakt.” (BC 01-12-14)
Natuurlijk moet het College knopen doorhakken en besluiten nemen. En dat doet het ook. Maar wel zorgvuldig. De eendimensionale roep om meer daadkracht is wel erg gemakkelijk, zo niet populistisch. Was het niet uit een behoefte aan daadkracht dat de gemeenteraad in maart 2013 het besluit nam om de exploitatie van de Wintertuin te gunnen aan Red Force? En zijn er in het verleden niet vaker daadkrachtige besluiten genomen, die achteraf gezien meer zorgvuldigheid hadden gevraagd? Ook van de BOP. Want ook de BOP heeft zich in de Wintertuinkwestie laten meenemen in het mooie verhaal van vlindertuin, trouwlocatie en grand café. Terwijl er door buurtbewoners maar ook binnen de raad bezorgde tegengeluiden te horen waren. Reden te meer om niet daadkracht maar zorgvuldigheid op de eerste plaats te zetten. Niet om besluiten uit te stellen, maar om betere besluiten te nemen. Soms kost dat tijd. Maar de wereld, ook van politiek en besturen, is nu eenmaal complex. Alleen maar hameren op daadkracht, doet die complexe wereld te kort.

Marjo Stam

Geef een antwoord