De cijfers spreken: nieuwbouw van een cultuurhuis is onverantwoord

De BOP heeft zich in de afgelopen maanden bij diverse gelegenheden uitgesproken tegen het plan op de plek van de Arcade op de Brink een nieuw cultuurhuis te bouwen. Wat de BOP betreft had de raad zich gehouden aan zijn eerdere besluit de huidige aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldoos op te knappen en uit te breiden om onderdak te kunnen bieden aan het theater, de bibliotheek en Volksuniversiteit. De argumenten die de voorstanders van het Arcadeplan inzetten, zo zou een cultuurhuis op de Brink zorgen voor meer voetstappen in de Laanstraat, delen wij niet. Dat het centrumwinkelgebied niet meer floreert als twintig jaar geleden, daar liggen andere redenen aan ten grondslag. En wat het versterken van de levendigheid op de Brink en daarop aansluitende winkelstraten betreft, daar zijn andere mogelijkheden voor in te zetten.

De belangrijkste reden van ons verzet tegen het Arcadeplan is echter gelegen in het feit dat dit te grote financiële lasten en risico’s met zich meebrengt voor de gemeente en haar inwoners. Vandaag heeft het college de stukken vrijgegeven die volgende maand zullen worden behandeld in de raad. Alhoewel het college de beslissing aan de raad laat bevat het raadsvoorstel een ernstige waarschuwing. Kort gezegd komt het erop neer, dat de bouw van een cultuurhuis op de Brink zorgt voor een te grote financiële broek (zie afbeelding). Wij vragen ons in gemoede af welke argumenten de raadsfracties die blijven bij hun pleit voor een nieuw cultuurhuis op de Brink volgende maand zullen inzetten in de raadsdebatten.

En de wethouder stapt op…
Artikel Baarnsche Courant

Leest u ook: