De BOP trekt aan de bel bij de Utrechtse Staten

Woensdag 14 mei 2020 bespraken Provinciale Staten van Utrecht de Statenbrief van Gedeputeerde Staten inzake de onder leiding van adviseur Wouter de Jong gevonden ‘oplossing‘ voor paleiseigenaar de MeyerBergman Erfgoed Groep. Het was een teleurstellende bespreking. Inhoudelijk werd er niet gesproken over de aanzienlijke schending van de natuurbelangen die het bouwen van tien appartementengebouwen in het Borrebos zal veroorzaken. Alle reden voor de BOP in de pen te klimmen om onze teleurstelling hierover kenbaar te maken aan de provinciale volksvertegenwoordigers. De brief is op de agenda geplaatst van de provinciale Commissie Ruimte, Groen en Water van woensdag 17 juni 2020.

Misschien wekt onze reactie samen met de daarbij gevoegde afbeelding van het Borrebos bij de Statenleden zoveel nieuwsgierigheid op naar het betreffende bosgebied dat men de situatie ter plaatse in ogenschouw wil nemen. Mocht dat het geval zijn dan verzorgt de BOP graag een rondleiding voor de dames en heren…

Naschrift

Behalve een standaard ontvangstbevestiging en de melding dat de brief op de lijst ingekomen stukken was geplaatst voor de vergadering van de commissie Ruimte, Groen en Water van woensdag 17 juni 2020, geen enkele reactie ontvangen vanuit Utrecht. Tijdens de vergadering geen woord over het Landgoed Soestdijk. De dames en heren statenleden hadden belangrijker zaken aan het hoofd dan het aandacht schenken aan de schending van de natuurbelangen die zich met de bouw van de appartementengebouwen in het Borrebos zal voltrekken. Waarvan akte zullen we maar zeggen, maar ik ben het vertrouwen in het provinciebestuur volledig kwijt…

Kees koudstaal,
fractievoorzitter