De BOP tlogt (2)

Op 21* maart 2018 worden er nieuwe gemeenteraden gekozen. Ook in Baarn zullen politieke partijen zich tot aan die datum extra roeren. De BOP blijft gewoon zichzelf. Ons devies blijft dan ook onveranderd: ‘Stem nuchter, stem BOP!’

*Per abuis aanvankelijk gemeld dat de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar op18 maart plaatsvinden. Hierop gewezen door de voorzitter van de altijd alerte GroenLinks-fractie deze vergissing per omgaande rechtgezet.