Coronavirus zet Baarnse politiek op laag pitje

Het coronavirus COVID-19 legt het dagelijks leven ook in sociale zin steeds meer beperkingen op en doet de zorg over de gevolgen van de pandemie voor ieder persoonlijk toenemen. Naast de zorgen over de gezondheid bestaat er veel ongewisheid over de negatieve economische effecten die de pandemie met zich meebrengt. Het is de vraag hoe de miljardensteun die de Rijksoverheid heeft aangekondigd voor grote en kleine bedrijven en zzp-ers op langere termijn zal uitpakken. Vast staat dat naast de medische effecten ook de economische een zware wissel (gaan) trekken op alle geledingen van onze samenleving. Een economische recessie lijkt onontkoombaar.
De coronacrisis brengt ook met zich mee dat in elk geval tot 6 april het Baarnse politieke bedrijf op een laag pitje is gezet. Zo vindt de raadsvergadering van as. 25 maart plaats met een lege publieke tribune en wordt alleen het hoognodige behandeld, zoals bijvoorbeeld de benoeming van de nieuwe D66-wethouder Prakke. Dit betekent dat de door de BOP aangekondigde moties ‘Vluchtelingenkinderen’ en ‘Stroomhuisje op de Brink’ op een later moment aan de orde komen. Het is zaak dat er snel strategieën worden uitgewerkt om te voorkomen dat het werk van de gemeenteraad bij verdergaande maatregelen ná 6 april langdurig(er) wordt beperkt. Zo moet de raad in de komende maanden gewichtige besluiten nemen inzake de ontwikkelingen rond Paleis Soestdijk en het Arcadeplan. Gelet op de aanstaande economische terugslag acht de BOP het zinnig dat op zo kort mogelijke termijn het plan voor nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink in de gemeenteraadszaal opnieuw besproken wordt.