College zoekt mee naar 11 miljoen voor Paleis Soestdijk

In weerwil van het feit dat een aantal van mijn raadscollega’s de bijdragen die zij van mij tegenkomen op de website van de BOP niet zelden zuur en bitter vinden, kan ik het niet laten ook via dit digitale kanaal mijn inderdaad soms gepeperde mening met de buitenwereld te delen. Het staat overigens een ieder vrij daar het zijne of hare van te vinden en van een leesplicht is al helemaal geen sprake. Stoort u zich ook aan mijn opinies of houdt u sowieso meer van zoet, bezoekt u dan vooral de websites of facebookpagina’s van fracties die het maar moeilijk hebben met de BOP. Bijvoorbeeld die van VoorBaarn.

Na deze intro richt ik mijn vizier weer op de alledaagse Baarnse politieke actualiteit. Gisteren stuurde het college een informatiebrief naar de gemeenteraad over de ‘Voortgang onderzoek sluitend krijgen businesscase Landgoed Paleis Soestdijk’. De informatiebrief volgt op vragen die de BOP vorige maand mede namens de fracties van GroenLinks en PvdA stelde naar aanleiding van een door het college verstrekte opdracht aan de oud-burgemeester van Houten een oplossing te vinden voor het tekort van 11 miljoen euro dat is ontstaan in het verdienmodel van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Het verhaal van het college, dat is voorzien van ons commentaar in het rood, komt groter in beeld als u op de afbeelding klikt. Bent u vooral geïnteresseerd in lieve kanttekeningen dan adviseer ik van die mogelijkheid geen gebruik te maken. Het zou u zomaar een boel ergernis schelen…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter