Categorie archief: Gemeenteraad

Oh Baarn, let op Uw zaak…

Als U mocht denken dat de droom die is gaan heten ‘Beleef de rivier’ na de ontstane onrust bij ondermeer Regenboogbewoners een stille dood is gestorven, dan heeft U het jammergenoeg mis. Uit een artikel in de Baarnsche Courant van vandaag blijkt dat de dromers achter de door hen gepresenteerde plannen over de voor iedere Baarnaar bedachte vrij toegankelijke plek voor ‘ontspannen recreatie’ aan de Eem blijven staan.

In de krant wordt nog een keer uiteengezet wat men van plan is met het bijzondere en beschermde oeverland van de Eem: ‘Een schelpenboulevard met fijne zitplekken en mooie beplanting. Een plek waar ook een aantal keren per jaar in overleg met de gemeente Baarn activiteiten of evenementen kunnen worden georganiseerd.’ Bij dit alles moet nog worden onderzocht of een en ander met hondenstrand, zwemvijver, beachbar en loungeplekken kan worden gerealiseerd.

Het is u misschien opgevallen dat er zo goed als geen politieke partijen zijn die zich klip en klaar tegen deze plannenmakerij uitspreken. Zoekt U een partij die in de komende jaren hand in hand met tegenstanders van deze onzalige planvorming gaat optrekken in de gemeenteraad, weet dan dat U kunt rekenen op de BOP.

Acht minuten uit de oude doos…

GroenLinks probeert in de aanloop naar de verkiezingen in een aantal op Twitter en Facebook geplaatste subjectieve en ongenuanceerde stemvergelijkingen aan te geven waarom u als kiezer toch vooral op die partij moet stemmen. Opvallend feit: de VVD en PvdA* komen niet voor in de vergelijkingen. In haar drang om na de verkiezingen opnieuw aan te kunnen schuiven aan de collegetafel durven de volgelingen van Klaver het blijkbaar niet aan de Baarnse liberalen en voormalige sociaal democraten te bruuskeren. Of zou men voor die partijen nog een uitsmijter in petto hebben?

GroenLinks denkt kennelijk de BOP op 21 maart achter zich te kunnen laten door te komen met voorbeelden van stemgedrag over vuurwerkverboden en reclamemasten op de Noordschil. Wijselijk verzuimt GroenLinks wat dieper in de historie te duiken. Veel belangrijker dan het wel of niet plaatsten van een extra reclamemast langs de A1 of niet te handhaven vuurwerkverboden is het meewerken aan plannen woningen op de Noordschil te bouwen.

Als U de moeite neemt acht minuten van uw tijd te besteden aan het beluisteren van onderstaand geluidsfragment – en waarom zou u niet gelet op de voor ons liggende vier jaar – dan wordt U wel duidelijk dat de BOP de enige partij is die zich door de jaren heen consequent heeft uitgesproken tégen woningbouw en vóór het creëren van een groene buffer op de Noordschil.

Groenlinks en de BOP aan het woord in oktober 2008 tijdens een raadsdebat over woningbouw op de Noordschil:

Het is aan U Uw stem te bepalen op 21 maart.

Als U dat nuchter en weloverwogen doet stemt U Lijst 1, de BOP!

*Al dan niet getriggerd door de opmerking dat VVD en PvdA niet voorkomen in de vergelijkingen van GroenLinks moet de PvdA er op de avond van 19 maart alsnog aan geloven. Wij zijn benieuwd welk bakje modder GroenLinks morgen klaar heeft staan voor de VVD…

Er valt wat te kiezen op 21 maart!

Op 21 maart 2018 kiest Baarn een nieuwe gemeenteraad. De BOP heeft zich sinds 2006 laten kennen als een partij die voortdurend de controlerende taak van de gemeenteraad gestalte wil geven. De zorg voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente heeft grote prioriteit voor ons. Het zou een reden kunnen zijn om uw stem uit te brengen op Lijst 1, de BOP…

Afscheidnemend directeur van woningbouwcorporatie Eemland Wonen, Hans van der Velden, draagt er in een interview in de Baarnsche Courant (12/3/18) een aan die zeker hout snijdt: “Bij de verkiezingen van 21 maart wordt de hamvraag welke partijen in het college komen. Maakt de BOP er onderdeel van uit, voorzie ik het schrappen van nieuwbouw in de Noordschil.”

Er valt inderdaad wat te kiezen op 21 maart!

Zouden zij er zelf gaan wonen?

In een vlog over wonen op de Noordschil laat CDA-er Van Hardeveld weten dat er, gelet op het tekort aan woningen, wel gebouwd móét worden langs de A1. Het standpunt van de BOP is bekend: het mag zo zijn dat het, in het algemeen gesproken, beroerd gesteld is met de luchtkwaliteit in Nederland – dus ook in Baarn – mensen nu laten wonen in de directe nabijheid van een bron van fijnstof en geluidsoverlast is ronduit misdadig.
Lees verder

‘Fake History’

Oud-Bopper Cok de Zwart heeft in de Baarnsche Courant van 5 maart jl. met een ‘achtergrondsverhaal’ gepoogd zijn eigen politieke blazoen op te poetsen. Over zijn verdraaide kijk op de geschiedenis valt veel te zeggen. Het zou andere partijen die de Baarnse bestuurscrisis van begin 2015 van nabij meemaakten sieren De Zwarts vertekende beeld van de werkelijkheid te weerspreken… Echter, in een politiek klimaat waar terugkijken taboe is en vriendschappelijke relaties van overwegend belang zijn, is dat ijdele hoop. De BOP houdt het voorlopig op een korte reactie die ook als ingezonden brief is verstuurd naar de Baarnsche Courant.

Bestuur & fractie BOP

Een gezamenlijk meerderheidsbesluit

In de Baarnsche Courant van 5 maart jongstleden deelt lokaal politicus Cok de Zwart zijn herinneringen met de lezers. Ik heb geen behoefte in te gaan op de wijze waarop hij zich schuldig maakt aan geschiedvervalsing, maar wil wel één ding rechtzetten. Het opzeggen van het vertrouwen in D66-wethouder Vermeer begin 2015 was een zaak van het gehele college en had niets van doen met een knallende ruzie tussen Vermeer en mij.

Mag ik u eraan herinneren dat ik in de aanloop naar de crisis van doen had met een vervelende en langdurige longontsteking. Juist in die periode liepen de gemoederen binnen het college zó hoog op dat het gezamenlijke besluit viel het vertrouwen in wethouder Vermeer van D66 op te zeggen. De Zwart kan misschien leven met zijn verdraaiing van de waarheid, ik wens mij aan de feiten te houden. Feiten overigens die te checken zijn bij andere spelers in het politieke spel van toen.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter/lijsttrekker BOP

De BOP: de daad bij het woord

Als ingezonden brief verstuurd naar de Baarnsche Courant, maar niet geplaatst…

Tijdens de raadsvergadering van december 2017 stemde de BOP voor een motie die alleen gevraagd reclamedrukwerk bepleitte voor de Baarnse brievenbussen. Staande de vergadering gaf de BOP aan, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart het brievenbusfolderen achterwege te zullen laten. Immers, als je vanuit het duurzaamheidsprincipe een signaal afgeeft dat papierverspilling moet worden bestreden, dan past het om daar ook zelf consequenties aan te verbinden. De BOP doet liever niet aan toeters en bellen. Bij ons geen in al dan niet afbreekbare plastic zakken verpakte balpennen, luciferdoosjes, buttons en ander verkiezingsprullaria. Wilt u weten waar de BOP voor staat? Op de website www.bopbaarn.nl kunt u kennisnemen van onze verkiezingsuitgangspunten. Lees verder

Wonen op de Noordschil: een nieuw hoofdpijndossier!

Deze maand staat de woningbouw op de Noordschil opnieuw op de raadsagenda. De uitkomst van het debat over dit heikele dossier lijkt op voorhand vast te staan. Het college ziet, na de bouwcrisis die zich tien jaar geleden aandiende, eindelijk kans de eerder in het vooruitzicht gestelde miljoenenwinst in de wacht te slepen en weet zich gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Dit lijkt het debat over dit onderwerp tot verspilde moeite te maken.

Voorstanders van woningbouw op de smalle strook groen langs de A1 zullen pochen met de door het college aangedragen schaamlappen als het binnenkort sowieso verplichte gasloos bouwen, ledverlichting, het verleggen van de Drakenburgerweg en het advies aan toekomstige bewoners van de meest duurzame [sic!] wijk in Baarn om vooral wel meer te gaan bewegen!
Lees verder

Vallende wethouders…

Dagblad Trouw meldt dat er in de afgelopen vier jaar 241 wethouders onvrijwillig en voortijdig zijn opgestapt. Een van die wethouders is onze huidige fractievoorzitter en lijsttrekker Kees Koudstaal. Aan het BOP-college kwam begin 2015 een einde omdat de overige wethouders van dat college gezamenlijk het vertrouwen opzegden in D66-wethouder Vermeer. Inplaats van een vervangend wethouder te presenteren zag de rechtervleugel van de D66-fractie de kans schoon een nieuw verbond te sluiten met de VVD, het CDA en de CU/SGP. Dat ook onze toenmalige fractievoorzitter De Zwart zijn eigen te betreuren rol speelde tijdens de bestuurscrises mag niet onvermeld blijven.
 
Bestuur BOP

Meten is weten, maar niet in Baarn!

December vorig jaar behandelde de gemeenteraad een raadsvoorstel dat voorzag in de verplaatsing van het gasontvangstation (GOS) van de Drakenburgwerweg naar de Noordschil. Een en ander is noodzakelijk omdat zorgcentrum De Wiekslag te dicht op het GOS is gebouwd. De afstand tussen De Wiekslag en het GOS bedraagt veertien meter, terwijl de minimale afstand vijfentwintig meter had moeten zijn. Dit kon gebeuren door een gemeentelijke fout bij de afgifte van de bouwvergunning. In het raadsvoorstel werden drie locaties beschreven als mogelijke nieuwe plek voor een GOS. Eén van die locaties, Locatie 2, bleek deels gelegen op het terrein van de voormalige vuilstortplaats de Belt en vanwege de vervuilde bodem niet geschikt. Over de vervuiling meldde het raadsvoorstel: ‘Vanwege de ligging naast de Belt is een bodemonderzoek uitgevoerd om te kunnen beoordelen of deze locatie geschikt is om te bebouwen. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze locatie gedeeltelijk deel uit maakt van de voormalige vuilstortplaats. Dat betekent dat de grond ter plaatse waarschijnlijk tot 5m diep, maar in ieder geval tot op de einddiepte van de boringen, i.e. 3,5m, ernstig vervuild is. Het bevoegd gezag, de RUD, beschouwt de grond ter plaatse dan ook niet als ‘bodem’ en er is dus ook geen sprake van ernstige bodemverontreiniging tot op de einddiepte van de boringen.’
Lees verder