Burgerparticipatie gevraagd…

Deze maand (dec.18) behandelt de gemeenteraad een beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte. Voorgesteld wordt te kiezen voor top-onderhoud van het centrum, het woondorp van Prinses Beatrix, de Pekingtuin & Cantonspark en de entrees van Baarn. Daarnaast wil het college vol inzetten op het thema Toegankelijk & Veilig door de trottoirs in alle woonwijken op A-niveau te onderhouden. Voor het overige plaatst het college een B kwaliteit in het verschiet. Dat is de huidige staat van onderhoud van het groen, stoepen en wegen. Het college erkent dat er op sommige plekken in ons dorp ‘ook een kwaliteit C (matig/discomfort) wordt waargenomen, bijvoorbeeld bij onkruid op verharding en trottoirs.’

Dit beeld zal veel Baarnaars niet vreemd zijn. Om die ‘matige’ staat van onderhoud aan te pakken zet het college in op bewonersparticipatie. Daar zegt het raadsvoorstel dit over:  “Door in te zetten op bewonersparticipatie stimuleren we de inwoners om zelf onderdelen van het groen te onderhouden, bijvoorbeeld met groenadoptie (thema betrokkenheid&activiteit). Inwoners, bedrijven en stichtingen (bijvoorbeeld de Baarnse Bermbrigade) helpen bij het inzamelen van zwerfafval, waardoor het budget iets omlaag bijgesteld kan worden.” Om de inwoners zover te krijgen dat zij zelf het onderhoud van hun woonomgeving ter hand gaan nemen wordt € 60.000,- voor stimuleringsmaatregelen en begeleiding uitgetrokken.  Samenvattend geeft het collega aan: “In dit scenario durven we keuzes te maken, we verhogen de beheermaatregelen op de plekken die het waard zijn maar leggen ook een deel van de verantwoordelijkheid neer bij de inwoners en ondernemers van Baarn conform het collegeprogramma. Het is een evenwichtige afweging waarbij we samen met de gebruiker een hoog onderhoudsbeeld neer kunnen zetten.”

Het college verwacht van bewoners dat ze hun eigen straatje op orde houden en een helpende hand bieden bij het onderhoud van het groen in hun directe woonomgeving. Dat verlangen delen wij niet. Begrijpt u ons goed, ook de BOP staat voor een opgeruimde en goed onderhouden openbare ruimte. Wij zien hier echter primair een rol weggelegd voor de overheid. Burgerinitiatieven als de Bermbrigade, Vrienden van het Cantonspark en het onderhoud van de Oude Begraafplaats achter het politiebureau hebben beslist onze sympathie en wat ons betreft worden nieuwe initiatieven als deze van harte ondersteund. Het verlagen van het onderhoudsniveau van het groen om bewoners ertoe te bewegen zelf de handen uit de mouwen te steken wijzen wij af. 

Ten slotte nog dit

Door in te zetten op bewonersparticipatie wil het college in het kader van Betrokkenheid & Activiteit  inwoners stimuleren om zelf onderdelen van het groen te onderhouden, bijvoorbeeld met groenadoptie. Op papier leest het prettig, maar bij een aantal bewoners van de Van Kinsbergenlaan zal zo’n regel de haren te berge doen rijzen: Emoties lopen hoog op over Baarnse struik