Brandweer vreest plannen inkrimping wagenpark

De Baarnsche Courant van 14 oktober jl. meldt dat er bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) plannen in de maak zijn die grote consequenties met zich meebrengen voor de materiële bezetting van de aan de Plataanlaan gelegen Baarnse brandweerpost. Naar verluidt wordt de bezetting daar gereduceerd tot een compacte tankspuitwagen en een bosbrandweervoertuig. De huidige speciale voertuigen, waaronder een hulpverleningsvoertuig en hoogwerker, zouden moeten verdwijnen uit de Baarnse kazerne om elders binnen de regio onderdak te krijgen. Binnen het vrijwilligerskorps van de Baarnse brandweer zorgen de plannen voor grote ongerustheid en boosheid. In dezelfde Baarnsche Courant staat te lezen dat de burgemeester die gevoelens snapt en dat hij van de VRU wil weten hoe hard de plannen zijn en hoe ze tot stand zijn gekomen. Dit laatste bevreemdt ons, want de burgemeester is lid van het algemeen bestuur van de VRU en zou derhalve op de hoogte moeten zijn van dit soort plannen. Alle reden om tijdens de raadsvergadering van as. 30 oktober een aantal vragen te stellen aan het college van burgemeester & wethouders.