BOP vraagt onderzoek naar weren vrachtverkeer uit bebouwde kom

Bij tijd en wijle wordt binnen en buiten de raad de roep gehoord om in Baarn, net zoals dit in sommige andere gemeenten al het geval is, het zware vrachtverkeer en dat van vervuilende bestelauto’s aan banden te leggen. De situatie rond de bevoorrading van de nieuw te bouwen ALDI laat zien dat het de moeite loont een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid het vervoer van goederen binnen onze gemeente op een andere wijze te laten plaatsvinden. Immers, de vele vaak grote en zware vrachtwagens die de Baarnse supermarkten en andere winkels zes dagen in de week bevoorraden leveren met hun manoeuvres in smalle straten niet zelden hinderlijke en verkeersgevaarlijke situaties op voor de overige weggebruikers. Daarnaast zorgen zij samen met de vele bestelauto’s die dagelijks internetbestellingen afleveren bij Baarnse consumenten voor de uitstoot van vervuilende uitlaatgassen zoals fijnstof en stikstofdioxide.

Vrachtverkeer in Baarn op een gewone doordeweekse dag…

De BOP ziet graag onderzocht hoe het aanleveren van goederen binnen de bebouwde kom van onze gemeente op een minder belastende wijze kan plaatsvinden. Kan er wat de bevoorrading van winkels betreft bijvoorbeeld een via vastgestelde routes te bereiken distributiecentrum op de Noordschil worden opgezet? Daar zouden goederen kunnen worden aangeleverd om vervolgens in elektrische en/of op groen gas rijdende bestelauto’s (max. 7.5 ton) te worden vervoerd naar andere locaties in ons dorp. En welke regels kunnen er worden gesteld om vervuilende bestelauto’s te weren uit de wooncentra?

Wij zijn ervan overtuigd dat indien er in onze gemeente wordt overgegaan tot regulering van het vrachtverkeer* dit niet alleen de verkeersveiligheid zal dienen maar ook een positieve bijdrage zal leveren aan de vergroening van ons dorp en zodoende recht zal doen aan de leuze ‘Baarn op weg naar klimaatneutraal’!

De motie wordt mede ingediend door GroenLinks.

Kees Koudstaal

Motie weren vrachtverkeer uit bebouwde kom

* Vanzelfsprekend moet het mogelijk zijn om in incidentele gevallen een ontheffing te verlenen.