BOP stelt samen met GL en de PvdA vragen bij opdracht onderzoek naar 11 miljoen voor de MBEG

In de Gooi en Eemlander van dinsdag 18 februari 2020 laat de oud-burgemeester van Houten, de heer De Jong van adviesbureau Necker van Naem, weten dat hij in opdracht van de gemeente Baarn op zoek gaat naar een oplossing voor het gat van 11 miljoen euro dat is ontstaan in de begroting van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Het bevreemdt ons dat de gemeente als opdrachtgeefster van dit onderzoek wordt genoemd. Immers, de gemeente heeft part nog deel aan het ontstaan van het tekort waar de MBEG mee wordt geconfronteerd. De stelling van de MBEG dat het tekort is ontstaan vanwege veranderde provinciale regelgeving wordt door ons niet gedeeld. Immers, de betreffende  regelgeving is van kracht vanaf 1 januari 2017 en de overdracht van het Landgoed (Paleis) Soestdijk vond in december 2017 plaats. Daar komt bij dat hier naar onze mening sprake is van ondernemersrisico.

Voor de BOP alle reden om samen met de fracties van GroenLinks en de PvdA onderstaande mondelinge vragen te stellen aan het college tijdens de besluitraad van 19 februari.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

De vragen:

  1. Bevestigt het college de inhoud van het bericht in de Gooi en Eemlander van jl. 18 februari en meer specifiek, heeft de gemeente Baarn de opdracht verstrekt aan het adviesbureau Necker van Naem een oplossing te zoeken voor het tekort van 11 miljoen euro waar de MBEG mee wordt geconfronteerd?
  2. Indien de gemeente Baarn inderdaad de opdrachtgeefster is van het onderzoek, deelt het college dan onze mening dat hiermee de suggestie wordt gewekt dat de gemeente mede-verantwoordlijk is voor het ontstane tekort?
  3. Hoe verhoudt zich dit met de algemeen geaccepteerde kijk op ondernemersrisico?
  4. Wat was voor het college de aanleiding de opdracht te verlenen aan het adviesbureau Necker van Naem?
  5. Gaat de gemeente de totale kosten van het advies declareren bij de MBEG?
  6. Indien dit niet het geval is, kan het college dan aangeven welke reden daaraan ten grondslag ligt?
  7. Is er sprake van andere particuliere in de gemeente spelende projecten waar het college een vergelijkbare rol op zich heeft genomen?
  8. RTVUtrecht heeft de uitspraak aangaande het onderzoek van de oud-burgemeester van Houten ‘toevallig’ genoteerd tijdens een commissievergadering van de Provinciale Staten. Waarom is de raad van Baarn niet door u geïnformeerd over een en ander en kan de raad alsnog een RIB tegemoet zien aangaande de opdrachtverlening?

 

Oud-burgemeester gaat op zoek naar 11 miljoen voor eigenaar Paleis Soestdijk

RTVUtrecht (18/2/’20)

Dit schrijft het AD (18/2/’20)