BOP houdt vast aan Speeldooslocatie Rembrandtlaan (II)

De heer Van Zijtveld van Jee Gee Vastgoed B.V. ziet blijkbaar in dat zijn plan voor de bouw van een cultuurhuis op de Brink geen appeltje-eitje-verhaal is voor een aantal partijen in de raad. Tijdens de informatieavond van afgelopen woensdagavond werd hij geconfronteerd met een aantal kritische vragen over parkeernormen en de financiële aspecten die aan zijn plan kleven. De suggestie van de ontwikkelaar dat Eemland Wonen de bouw van het cultuurhuis voor zijn rekening neemt, gaat voorbij aan een rijksregel die dit niet toestaat. Alleen maatschappelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld een dorpshuis of bibliotheek, gelegen in een woonwijk met sociale huurwoningen ontkomt aan die overheidsbepaling. Daar is in het geval van de Brink geen sprake van. Een financiële plaatje dat de ontwikkelaar op 20 september naar de raad stuurde met een alternatieve gemeentelijke financiering van de bouw van het cultuurhuis, dat dan in gemeentelijk bezit zou komen, laat een gemeentelijke investering van € 11.108.016 zien. Het feit dat de ontwikkelaar hier een door de Bank Nederlandse Gemeenten te verstrekken krediet van ruim 11 miljoen aan de gemeente als een cadeautje presenteert, maakt dat de BOP ook dit voorstel van de ontwikkelaar niet serieus kan nemen.

En dan de woningbouw op de Speeldooslocatie aan de Rembrandtlaan. Voorstanders van een cultuurhuis in het dorpscentrum wijzen onder andere op de winst die het bouwen van woningen op de huidige Speeldooslocatie oplevert voor de Baarnse woningmarkt. Ook hier kunnen de nodige vraagtekens bij worden geplaatst. Was het niet Jee Gee Vastgoed B.V. die, voordat zij op de proppen kwam met het cultuurhuisplan, voornemens was op de plek van de Arcade winkels en woningen te bouwen? Met het behoud van de daar al aanwezige vijftien sociale-huurwoningen én het in acht nemen van de 30%-regel welke voor die categorie woningen geldt,  blijft er van het woningwinstargument weinig over.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

BOP houdt vast aan Speeldooslocatie Rembrandtlaan (I)