De BOP: de daad bij het woord

Als ingezonden brief verstuurd naar de Baarnsche Courant, maar niet geplaatst…

Tijdens de raadsvergadering van december 2017 stemde de BOP voor een motie die alleen gevraagd reclamedrukwerk bepleitte voor de Baarnse brievenbussen. Staande de vergadering gaf de BOP aan, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart het brievenbusfolderen achterwege te zullen laten. Immers, als je vanuit het duurzaamheidsprincipe een signaal afgeeft dat papierverspilling moet worden bestreden, dan past het om daar ook zelf consequenties aan te verbinden. De BOP doet liever niet aan toeters en bellen. Bij ons geen in al dan niet afbreekbare plastic zakken verpakte balpennen, luciferdoosjes, buttons en ander verkiezingsprullaria. Wilt u weten waar de BOP voor staat? Op de website www.bopbaarn.nl kunt u kennisnemen van onze verkiezingsuitgangspunten. Let wel: uitgangspunten. Voor belangstellenden die geen gebruikmaken van internet en/of ‘sociale’ media ligt er een papieren verkiezingsfolder klaar in de Leuning en in de Bibliotheek.

Ondertussen hopen wij dat u als kiezer uw politieke voorkeur niet laat afhangen van wel of geen partijfolder in uw brievenbus. En ook niet van verkiezingsprogramma’s met de spreekwoordelijke ‘gouden bergen’ gouden bergen. Overdreven? Wij denken van niet. Stond er in het 2014-verkiezingsprogramma van het CDA onder het kopje ‘concrete doelen’ niet te lezen dat woningbouw op de Noordschil vanwege gezondheidsredenen ongewenst is…?

De BOP zet zich in voor een kwalitatief beter Baarns bestuur. Met uw steun moet dat lukken.