Bewoners Rustoord horen niets van de gemeente

In de Baarnsche Courant van 9 november 2018 hekelt een aantal bewoners van de Rustoord in de rubriek Schrijverhoek het gedrag van de gemeente inzake een door hen aangekaarte parkeerproblematiek. Zonder inhoudelijk op die problemen in te gaan vervult de ingezonden brief ons met grote zorg. Samengevat geven de bewoners aan dat er in mei 2017 op hun verzoek een gesprek plaatsvond met een beleidsambtenaar van de gemeentelijke afdeling verkeer. Omdat dit onderhoud voor hen onbevredigend verliep vond er in augustus 2017 een nieuwe bijeenkomst plaats, nu in aanwezigheid van de toenmalige wethouder verkeer. De bewoners schrijven dat er ondanks een toezegging van de wethouder, dat de zaak serieus zou worden opgepakt en ondanks herhaalde rappels van hun kant, van de gemeente niets werd vernomen.

Rustoord op de kaart

Ook nadat de verkeersportefeuille in het huidige college in andere handen kwam en de eerder verantwoordelijk wethouder de bewoners desgevraagd liet weten dat de nu verantwoordelijk wethouder door hem is geïnformeerd, hield de gemeente zich stil. Dit vormde voor de bewoners de aanleiding om op 7 augustus 2018 een klacht in te dienen bij de gemeente. Op een ontvangstbevestiging na vernamen zij opnieuw niets van gemeentezijde. Voor hen was dit de bekende druppel. In de hoop de gemeente in beweging te krijgen zochten zij de publiciteit in de vorm van de brief in de Baarnsche Courant. Ervan uitgaande dat de daarin beschreven handelwijze van de gemeente correct is weergegeven roept dit bij de fractie van de BOP de nodige vragen op, vragen die wij graag binnen de daarvoor gestelde termijn van dertig dagen beantwoord zien.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Schriftelijke vragen BOP inzake klachten Rusthoekbewoners

Naschrift

De Baarnsche Courant besteedt in de editie van 14 november aandacht aan de druppel die de emmer deed overlopen voor de Rusthoekbewoners.  Prima. Echter, een kleine kanttekening. De opmerking “Reserveer parkeerplaatsen voor de bewoners van Rustoord is zijn advies” is misplaatst. Zoals u hierboven kunt lezen gaan wij in onze vragen aan het college niet inhoudelijk in op de parkeerwensen van de bewoners. Wat wij aan de orde willen stellen is het feit dat de Rusthoekbewoners zich niet gehoord weten door de gemeente, een klacht die door ons vaker wordt gehoord.