Beroep tegen weigering reclamemast langs de A1 ongegrond verklaard

Het bezwaar dat het bedrijf Ocean Outdoor Nederland B.V. indiende bij de Rechtbank Midden-Nederland tegen de weigering van de Baarnse gemeenteraad het toenmalige bedrijf Interbest toestemming te verlenen een digitale reclamemast te plaatsen op de Noordschil langs de A1 is door de rechtbank op alle punten ongegrond verklaard. De rechtbank stelt dat de gemeenteraad zich op basis van verkregen adviezen en reacties (o.a. van Mooisticht) in redelijkheid op het standpunt mocht stellen dat de beoogde reclamemast in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. ‘De rechtbank ziet geen reden om aan te nemen dat deze adviezen en reacties onzorgvuldig tot stand zijn gekomen’.

Of Ocean Outdoor Nederland B.V. tegen de uitspraak in beroep gaat bij de Raad van State is (nog) niet bekend, maar vooralsnog staat het besluit van de gemeenteraad geen toestemming te geven voor de reclamemast nog fier overeind.

De uitspraak

Gooi & Eemlander (5/12/‘20)

Zie ook: Over de digitale reclamemast die er niet komt