Beleef de rivier naar waarde…

Vorig jaar 28 oktober deelden in de Speeldoos zo’n honderd door de burgemeester uitgenodigde inwoners met elkaar hun dromen voor Baarn. Op die avond werd een Top-10 van ideeën en onderwerpen opgesteld die inwoners nader zouden uitwerken. Op 22 februari jl. is in de trouwzaal van het gemeentehuis een drietal geselecteerde dromen nader uitgelegd. Baarn.nl meldt: “Goed om te zien dat er zoveel enthousiasme is”, zegt burgemeester Röell na afloop van de avond. “De ideeën die er nu liggen maken echt iets los. In de zaal was er meteen discussie. Opvallend: het woord “samenwerking” is in iedere presentatie genoemd. Dat past goed bij de rol van de overheid als partner en “verbinder”.”

Twee dromen hadden van doen met veiligheid, in het verkeer en in het algemeen gesproken. De derde droom werd verklaard aan de hand van een videopresentatie die gepaard ging met zoveel muzikaal geweld dat je het ergste al kon vrezen: Beleef de rivier… De presentatie belooft een pretpark aan de oever van de Eem ter hoogte van de aan de Regenboog gelegen woningen. De dromers zien het al voor zich: een ideale locatie voor een hapje en een drankje, vliegerwedstrijden op het strand, foodtrucks en kerstmarkten op de boulevard, muziekfestivals op pontons en drakenbootraces op de Eem.

Bij een aantal omwonenden zorgde de droom voor schrik en onrust. Men zag de nachtmerrie al opdoemen aan de oevers van de Eem. Terecht uitte de Stichting Behoud de Eemvallei kritiek op het plan. Het betreffende gebied behoort samen met de Eemerwaard tot het Natuur Netwerk Nederland en vormt als zodanig een beschermd Natuurgebied. Plannen als ‘Beleef de rivier’ acht men dan ook terecht volkomen ongepast voor de bedachte plek.

Verontruste Regenbogers en andere wakkere inwoners van Baarn laat uw nachtrust niet verstoren door deze dwaze droom. We mogen er toch vanuit gaan dat zich binnen de nieuwe gemeenteraad zoveel gezond verstand verzamelt dat het concept  ‘Beleef de rivier’ slechts zal voortleven in de slaap van de bedenkers…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

www.baarnaandeeem.nl