Auteursarchief: Bopbaarn

BOP stapt uit Baarnse politiek

(Aangevuld op 6 oktober 2021)

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart, worden er momenteel in het gemeentehuis allerlei voorbereidingen getroffen. Zo worden politieke partijen uitgenodigd informatie te delen over de benoeming van de lijsttrekker, kandidatenlijsten, verkiezingsprogramma’s en wat dies meer zij. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, na ampel overleg hebben bestuur en fractie van de Baarnse Onafhankelijke Partij besloten afscheid te nemen van de politiek. De BOP zal derhalve niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.

De in 2002 opgerichte BOP maakt sinds 2006 deel uit van de gemeenteraad. Grotendeels als oppositiepartij, maar na de verkiezingswinst van 2014 gaf de BOP als grootste partij mede vorm aan een college zonder de VVD. Door interne onenigheid binnen de fractie, slap optreden van D66 en onwil van de traditionele Baarnse ‘regeringspartijen’ was dit college jammer genoeg geen lang leven beschoren. Zo konden onder aanvoering van de VVD in april 2015 de traditionele Baarnse politieke verhoudingen in ere worden hersteld.

Ooit opgericht om een kwalitatief beter en progressiever Baarns gemeentebestuur te bewerkstelligen moet geconcludeerd worden dat de BOP niet in die opzet is geslaagd. Daar valt veel over te zeggen, maar het oordeel over het optreden van de BOP en degenen die haar vertegenwoordigden in de afgelopen 16 jaar laten wij aan anderen over. Hierbij geven wij ter overweging mee de opstelling van de BOP in grote dossiers als de geplande woningbouw op de pal naast de A1 gelegen Noordschil, de mislukte geldverslindende herontwikkeling van het parkeerterrein Laanstraat,  het geldverslindende debacle cultuurhuis aan de Brink én last but not least de voor de natuur en inwoners van Baarn en Soest destructieve plannen voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk.

Vanzelfsprekend zal de BOP-fractie haar taken tot 16 maart 2022 op de vertrouwde wijze blijven uitoefenen.

P E R S B E R I C H T

Reacties / Pers

 

 

 Baarnsche courant 4/10/-21

Baarnsche Courant 6/10/’21

Baarnsche Courant 6/10/’21

 

Gooi en Eemlander

Gooi en Eemlander

 

Klik op de afbeelding

 

 

Klik op de afbeelding

RTVUtrecht

De kogel is door het paleis

Zoals verwacht ging gisteravond een meerderheid van de Baarnse gemeenteraad (VVD, D66, CDA, CU/SGP, VoorBaarn) akkoord met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Natuurlijk was er veel lof voor alle insprekers die eerder hun zorgen uitten over de paleisplannen. Verder dan een aantal schaamlappen in de vorm van onbetekenende amendementen en een motie kwam het echter niet. Alle lof trouwens voor Mark Eijbaard (PvdA). Terecht hamerde hij op het feit dat uitvoering van de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep een grote impact zal hebben op het milieu en de natuur op en rond het landgoed. Hij vond het dan ook onbegrijpelijk dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) door de projectontwikkelaar is losgelaten op de plannen. Wethouder Jansma was een andere mening toegedaan. Hij verdedigde het ontbreken van een m.e.r. met de opmerking dat het ontwerpbestemmingsplan voldoende Raad van State-proof in elkaar stak.

Dat laatste valt nog te bezien. Wie kan met droge ogen beweren dat de komst van een grote hotelvoorziening (120 kamers!), de bouw van 100 woningen in een bosgebied en de transformatie van een paleistuin tot een verkeersaanzuigend evenemententerrein geen grote milieu-effecten met zich mee zullen brengen? In elk geval de wethouder en met hem de aan de raadstafel gezeten voorstanders van de plannen. Het is vrijwel zeker dat óók het ontbreken van een m.e.r. door tegenstanders van de paleisplannen uiteindelijk zal worden voorgelegd aan de Raad van State. Of het lachen de voorstanders van de plannen na een uitspraak van dit rechtscollege zal vergaan ligt nog in de schoot van de toekomst verborgen. Echter, nu natuur en milieu steeds meer gewicht krijgen in uitspraken van de bestuursrechterlijke macht is het de vraag of de projectontwikkelaar de champagnefles gisteravond niet te snel heeft ontkurkt…


Nota bene

Vanzelfsprekend heeft ook de projectontwikkelaar bij monde van Maya Meijer-Bergmans gereageerd op de ruimte steun die zij met haar plannen heeft ervaren van de gemeenteraad. Benieuwd hoe haar uitspraak “Tijdens de inspraakavonden werd opnieuw duidelijk dat veel mensen het paleis een warm hart toedragen en betrokken zijn bij de toekomst van landgoed Paleis Soestdijk” wordt geïnterpreteerd door de vele insprekers die hun onvrede uitten over dat wat het Landgoed Paleis Soestdijk te wachten staat…


Gooi en Eemlander

Baarnsche Courant

Inspraak BOP tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15/9/2021

“In 1936 hekelde dr. Henri Polak in zijn boek De zoom van het Gooi de woningbouwplannen die het toenmalige Baarnse gemeentebestuur bedacht had voor de aan de Amsterdamsestraatweg gelegen buitenplaats Groeneveld. De in 1868 geboren en in 1943 overleden Polak was niet alleen een vooraanstaand vakbondsbestuurder en prominent lid van de SDAP, hij zette zich ook in voor het behoud van stedenschoon én natuurbescherming. Na een lofzang op de schoonheid van de buitenplaats schrijft Polak:  Lees verder

Verkeersonveiligheid blijft troef bij nieuwe ALDI

In oktober 2018 ging de gemeenteraad akkoord met de bouw van een nieuwe vestiging van supermarkt ALDI op de beladen plek van de voormalige Garage Kooij aan de Eemnesserweg. Samen met VoorBaarn stemde de fractie van de BOP tegen dit bouwplan. De reden van onze afwijzing was vooral gelegen in het feit dat het aanleveren van goederen via een langs de Nieuwstraat gelegen los- en laaddok verkeersonveilige situaties met zich mee zou brengen. Onze suggestie te kiezen voor een andere aanrijroute via de Nieuwstraat, zodat vrachtauto’s geen gevaarlijke manoeuvres uit hoefden te halen op de kruising Eemnesserweg/Dalweg/Nieuwstraat, werd resoluut van tafel geveegd door verantwoordelijk VVD-wethouder Jansma: Lees verder

Over een raadsvergadering, hoge bloeddruk, Bach en een gotspe

Een column op persoonlijke titel…

Afgelopen woensdag- en donderdagavond vonden de eerste twee van de in totaal zes raadsvergaderingen plaats over het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Woensdagavond was een afvaardiging van HBR-advocaten te gast. Dat kantoor heeft samen met het adviesbureau TwijnstraGudde het afgelopen jaar in de aanloop naar het ontwerpbestemmingsplan de raad  van advies gediend. Hun bevindingen zijn eind vorige maand gepubliceerd in een helder memo. Vanzelfsprekend hebben wij daar kennis van genomen. Enerzijds spreekt het memo boekdelen, anderzijds bevatte het voor onze fractie weinig nieuws. Vragen leefden er dan ook niet bij de BOP.
Zie: Reactie BOP op rapport HBR-advocaten

Gisteravond waren de heer en mevrouw Meyer-Bergmans en hun entourage te gast in een van de zalen van restaurant Groot Kievitsdal die tijdelijk dienst doet als raadszaal. Lees verder

MeyerBergman Erfgoed Groep moet stoppen met verkoop wijn en bier

Vorige maand stelde de BOP een aantal schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders aangaande de verkoop van wijn en bier in het tegenover Paleis Soestdijk gelegen informatiecentrum. Vandaag laat het college weten dat er inderdaad sprake is van handelen in strijd met de Alcoholwet. Het college heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep dan ook laten weten dat de illegale verkoop van de zwakalcoholhoudende dranken moet worden gestaakt.

Antwoorden van het college op de BOP-vragen

Dit schrijft het AD

Dit schrijft de Gooi en Eemlander

De Baarnsche Courant vindt het een gimmick

 

Kritiek paleisplannen uit onverdachte hoek

De in Baarn woonachtige schrijver en journalist Fred Lammers uit in de Baarnsche Courant van 23 augustus 2021 stevige kritiek op de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor het Landgoed Paleis Soestdijk. In heldere bewoordingen zet hij uiteen waarom de plannen van de projectontwikkelaar het landgoed onaanvaardbaar zwaar zullen aantasten. De schrijver van het opiniestuk laat weten dat Baarn op een historische tweesprong staat: “Kiest de gemeenteraad voor behoud van een prachtig stukje Baarn of werkt men mee aan de plannen van een projectontwikkelaar waar Baarn spijt van zal krijgen als het te laat is om het tij te keren”.

Het behoeft geen betoog dat de BOP zich geheel kan vinden in de waarschuwing van Lammers. Hopelijk brengt het een aantal andere gemeenteraadsfracties op andere gedachten en kiest de raad volgende maand voor het behoud van het paleis en zijn waardevolle landgoed.

Reactie BOP op rapport HBR-advocaten

Vorig jaar juli besloot de Baarnse gemeenteraad zich in de aanloop naar het Ontwerpbestemmingsplan  Landgoed Paleis Soestdijk te laten bijstaan door een externe adviseur. Die moest hulp bieden bij het zoeken naar antwoorden op vragen als:

  • Bestaan er voldoende zekerheden dat de opbrengst van de nieuwbouw van woningen wordt ingezet voor een kwalitatieve renovatie van het paleis?
  • Steekt de natuurcompensatie goed in elkaar?
  • Is het aantal evenementen voldoende geborgd?
  • Hoe staat het met de natuurcompensatie?
  • Wat als de MBEG het paleis en zijn landgoed, of delen daarvan, verkoopt?

De BOP sloot zich niet aan bij de hulpvraag. Niet omdat er bij ons geen zorgen leven over de toekomst van het Landgoed Paleis Soestdijk en de gemaakte afspraken, die leven er genoeg, maar wij vonden het ongewenst gemeenschapsgeld (€ 39.500!) te steken in een zoektocht naar antwoorden die wij binnen eigen gelederen kunnen vinden. Lees verder

Vragen over illegale verkoop bier en wijn op de PARADE bij Paleis Soestdijk vallen niet in goede aarde…

De BOP-vragen over de verkoop van wijn en bier in het informatiecentrum tegenover Paleis Soestdijk vallen niet bij iedereen in goede aarde. Op Twitter vraagt de fractievoorzitter van VoorBaarn zich af of het nog flauwer kan, de BOP wordt een karikatuur van zichzelf genoemd en iemand kondigt aan volgend jaar niet op BOP te stemmen. Een veeg teken is ook dat de vragen niet zijn opgepakt door de pers. Al met al lijkt het erop dat de BOP verweten wordt spijkers op laag water te zoeken. 

Dat de BOP een tegenstander is van de nog steeds grootschalige paleisplannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) is bekend. De opeenstapeling van nieuwbouw, te weten een woonwijk in het Borrebos, een hotel langs de rand van het Baarnse Bos en de komst van een auditorium in de paleistuin, verdraagt zich ons inziens niet met het karakter van het landgoed dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. En dan zwijgen we nog over het grote aantal evenementen dat men er jaarlijks wil organiseren.  Lees verder

BOP stelt vragen over verkoop van wijn en bier op de Parade tegenover Paleis Soestdijk

Jl. 17 juli is de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) in het tegenover Paleis Soestdijk gelegen pand Amsterdamsestraatweg 12 een informatiecentrum gestart. Gelet op het feit dat op het pand de bestemming ‘Wonen’ rust, heeft de MBEG op 5 juli 2021 bij de gemeente een aanvraag tot het wijzigen van de bestemming ingediend. Daar is tot op heden (11/8/’21) niet op besloten door de gemeente. Ongetwijfeld zal het zover wel komen, dus daar maakt de BOP geen punt van. Echter, gebleken is dat er in de in het pand aanwezige verkoopruimte naast aan het concept Made by Holland gerelateerde artikelen ook zwak-alcoholhoudende dranken als bier en wijn worden verkocht. In Artikel 18 van de Alcoholwet is vastgelegd dat het verboden is in de uitoefening van een ander bedrijf dan het slijtersbedrijf zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren te verstrekken. Op die regel noemt lid 2 van het wetsartikel een aantal uitzonderingen, maar die zijn ons inziens niet van toepassing.

Door het stellen van een aantal schriftelijke vragen aan het college beogen wij antwoord te krijgen op de vraag of de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank in het informatiecentrum al dan niet geoorloofd is.

Mocht er inderdaad sprake zijn van ongeoorloofde verkooppraktijken in het pand Amsterdamsestraatweg 12 willen wij van het college weten welke stappen er worden gezet teneinde die te beëindigen.

Kees Koudstaal