Als het de kiezer behaagt

Bovenstaande oproep in de Baarnsche Courant van 7 april jl. vroeg om een reactie. Die is geplaatst in de krant van maandag 10 april:

In de Baarnsche Courant van vrijdag 7 april bepleit de hoofdredacteur de vorming van één grote lokale politieke partij. Die zou welkom zijn omdat ‘de huidige versnippering de landelijke politieke partijen in de raad in de kaart speelt’. Zijn oproep de koppen bij elkaar te steken om te komen tot de vorming van één plaatselijke politieke partij volgt op de ‘fusie’ die twee leden van de huidige raad, de ex-Boppers Cok de Zwart en Bram van Ommen, en twee weglopers van de LTS, Tino Schouten en Edwin Kouwenberg, zijn overeen gekomen. Samenwerking is een woord dat vaker wordt gehoord binnen het Baarnse politieke circuit. Niet zelden wordt met die aanduiding bedoeld aansluiting. In een interview met de lokale omroep wordt dit ook bepleit door Schouten, die zichzelf ziet als de beoogde lijstaanvoerder van de nieuwe partij. Gelet op de geschiedenis hoef ik, denk ik, niet uit te leggen dat die oproep in elk geval voor de BOP geen optie is. Als het de Baarnse kiezer behaagt willen wij ons na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar graag op een nuchtere wijze bezig blijven houden met het bedrijven van onafhankelijke politiek in het belang van de Baarnse inwoners…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP