Twee Baarnse gezichten…

De NRC meldt op de dag na het kinderfeest St. Nicolaas dat een grote groep gezaghebbende wetenschappers aangeeft het onverantwoord te vinden kinderen die langer dan vijf jaar in ons land wonen uit te zetten. De kans dat zij het na uitzetting redden is volgens de wetenschappers, zeer klein.

In de nota Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen geven Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit (VU) en universitair docenten orthopedagogiek Elianne Zijlstra en Carla van Os, beiden verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), aan dat gedwongen uitzettingen funest uitwerken op de extreem kwetsbare kinderen.  De inhoud van de nota wordt onderschreven door ruim 35 gezaghebbende hoogleraren.

Wat het verhaal in de NRC extra opvallend maakt is de daarbij geplaatste foto van ANP-fotograaf Martijn Beekman. Daarop zijn de Baarnse broers David en Daniël te zien op het Haagse Binnenhof tijdens het aanbieden van een petitie aan Haagse politici. Daarin werd gepleit beiden niet uit te zetten. Zover kwam het uiteindelijk ook niet, omdat toenmalig staatssecretaris  Dijkhoff (VVD) gebruik maakte van zijn discretionaire bevoegdheid. Het buiten het parlementaire circuit om stampij maken bleek te hebben geholpen.

Twee Baarnse gezichten

Tijdens de raadsvergadering van jl. september diende de BOP een motie in waarin aan het college werd gevraagd er bij de minister voor Immigratie & Asiel en zijn staatssecretaris op aan te dringen pardon te verlenen aan zo’n 400 ‘gewortelde’ kinderen die met uitzetting worden bedreigd. De motie haalde het niet omdat de coalitiepartijen VVD, D66 en CDA hun Haagse bestuurders niet voor de voeten wilden lopen. Een argument dat in ieder geval niet gold voor burgemeester Röell toen de kwestie van David en Daniël speelde. Je vraagt je zo langzamerhand af of de tegenstanders van genoemde motie zich met de wetenschap van nu niet achter de oren zullen krabben…

Dit schrijft de NRC

En dit meldde de BOP eerder over dit onderwerp:

Voor een kinderpardon dat wél werkt!

Verslag van een raadsvergadering (Sept. 2018)