Achteruitrijdende vrachtauto’s neemt men voor lief…

Er ligt een nieuw plan voor de Kooijhoek op tafel. Het betreft een aangepast voorstel dat voorziet in de bouw van drie ‘geschakelde tweekappers in twee lagen met kap’ langs de Eemnesserweg met daarachter plek voor een nieuwe supermarkt voor de ALDI. Eerder dit jaar in januari koos een raadsmeerderheid (VVD, CDA, PvdA, D66 en CU/SGP) voor een plan dat voorzag in de bouw van circa twintig appartementen. Om twee redenen sprak de BOP zich daar toen tegen uit. De massale omvang van het appartementencomplex paste niet bij onze perceptie van ruimtelijke kwaliteit en bovendien was de voorgestelde wijze van bevoorrading van de supermarkt, met achteruit rijdende vrachtauto’s op de kruising Eemnesserweg-Nieuwstraat-Dalweg, voor ons onacceptabel. Voor een meerderheid van de raad vormden de bezwaren van de BOP geen probleem. Zoals wel vaker bij dit soort plannen het geval is gaf het aantal woningen samen met het trekken van rotte kies Garage Kooij de doorslag. De verkeersveiligheid namen de voorstanders voor lief.

Het plan van nu mag dan aangaande de nieuwbouw langs de Eemnesserweg in positieve zin zijn gewijzigd, de toekomstige onveilige bevoorradingswijze van de nieuwe ALDI blijft gehandhaafd. Negatieve adviezen van verkeersadviseurs ten spijt nemen de ja-zeggers achteruitrijdend vrachtverkeer op de Eemnesserweg voor lief. Ze zeggen het de wethouder na dat de bevoorrading nu eenmaal niet op een andere wijze kan plaatsvinden. Los van het feit dat die mening beslist aanvechtbaar is, vragen wij ons af waarom de projectontwikkelaar, die zich bij de eerdere planvorming voor het parkeerterrein ontpopte als een onbetrouwbare partner*, niet te verstaan is gegeven: “Jullie willen een nieuwe ALDI bouwen op de plek van Garage Kooij? Wat ons betreft akkoord, maar dan eerst wel even wat vlekjes wegwerken. De miljoenenclaim die jullie jegens de gemeente bij de rechter op tafel hebben gelegd wordt ingetrokken en jullie kopen Garage Kooij terug voor het afgesproken bedrag van 2.25 mln. euro. En wat de bevoorrading van de nieuwe ALDI betreft zorgen jullie ervoor dat die plaatsvindt op een verkeersveilige wijze, achteruit rijdende vrachtauto’s op de Eemnesserweg zijn in elk geval uit den boze.”

Maar zo wordt de soep dus niet gegeten in politiek Baarn. De schandvlek ‘Voormalige Garage Kooij’ moet zo snel mogelijk worden weggepoetst en over een vrachtauto die af en toe achteruit rijdt op de Eemnesserweg, ach, het zou wat…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

*Als u geïnteresseerd bent in de miljoenen verslindende voorgeschiedenis bezoekt u de pagina: En nu vooruit, dat is de mores!

Ook elders rijden vrachtauto’s achteruit…