Maandelijks archief: november 2021

Verslag van een beschamende raadsvergadering

Waar het digitaal vergaderen al uitermate frustrerend is en wat ons betreft het democratische proces niet ten goede komt, spande de wijze waarop de fracties van VVD, VoorBaarn en CDA poogden het Uitnodigingskader zonne- en windenergie gisteravond van de raadsagenda af te voeren de kroon. Als afscheidnemende politieke partij laten we het aan anderen over hier verder een oordeel over te vellen en volstaan we met de opmerking dat de BOP van oordeel is, dat de Baarnse Natuurnetwerk Nederland- en Weidevogelkerngebieden gevrijwaard dienen te blijven van plaatsing van windturbines en zonneparken. Daar hadden wij maar wat graag gisteravond tijdens de raadsvergadering het debat over gevoerd. Na langdurige schorsingen, die uiteindelijk ontaardden in een amendement van ongekende lengte, kwam het laat op de avond alsnog tot het verschuiven van de behandeling van het raadsvoorstel naar de raadsvergadering van as. 22 december. Lees verder

Pleidooi: Laat Poorthuis intact voor burgerinitiatieven

Om te komen tot wat heet een  ‘duurzame en beheersbare gemeentelijke vastgoedportefeuille’ stelt het college onder andere voor het aan de Kerkstraat gelegen Poorthuis als niet-strategisch vastgoed af te stoten. Het voormalige schoolgebouw van de Kennedy-MAVO wordt momenteel gebruikt als onderkomen voor een aantal klassen van de Aloysiusschool, Lokaal-O, Frontaalkunst en RTV Baarn. De lokale omroep zal op een later moment samen met de Historische Kring waarschijnlijk onderdak krijgen in het pand Hoofdstraat 1. Het is zeer de vraag of particuliere initiatieven als Lokaal-O en Frontaalkunst – en mogelijk andere – een plek kunnen krijgen in het pand Hoofdstraat 1. De grenzen van dat pand zijn immers begrensd. De BOP is van oordeel dat Baarn waar het betreft gemeentelijk maatschappelijk vastgoed niet ruim bedeeld is en ziet het Poorthuis dan ook graag als zodanig gehandhaafd.  Lees verder

Bomen over sparen populieren

In een recente raadsinformatiebrief geeft het college van burgemeester en wethouders  de stand van zaken weer aangaande een in december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld Populieren Vervangingsplan. Daarin is vastgelegd dat er tot 2023 in vijf fasen 190 langs doorgaande wegen staande populieren moeten worden gekapt. Na de eerste drie fasen, waarin 103 populieren er aan moesten geloven, is het nu de beurt aan fase vier. De te vellen populieren staan langs het fietspad aan de Drakenburgerweg tussen de Professor Meijerslaan en de Goeman Borgesiuslaan en langs het fietspad aan de De Geerenweg ter hoogte van het volkstuinencomplex.

Spaar de populieren langs de Bestevaerweg

Lees verder