Maandelijks archief: juli 2021

en hoe voorstelbaar…

De wijze waarop demissionair staatssecretaris Raymond Knops (CDA)  mede namens demissionair premier Mark Rutte (VVD) de Kamervragen van Renske Leijten (SP) heeft beantwoord was voorspelbaar. Natuurlijk is de verkoopprocedure van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) volgens de regels verlopen. Dat de plannen afwijken van het oorspronkelijke plan Made by Holland’? Geen punt, het vindt allemaal plaats overeenkomstig de afspraken die het Rijksvastgoedbedrijf maakte met de MBEG . 

Bent u ooit betrokken bent geweest bij het wijzigen van een bestemmingsplan? Dan weet u hoe strikt de overheid zich gewoonlijk houdt aan gemaakte afspraken én regelgeving. Zo niet in geval de bestemming van het Landgoed Paleis Soestdijk. Hier krijgt de MBEG van de drie bij het dossier Landgoed Paleis Soestdijk betrokken overheden (Gemeente, Provincie en Rijksoverheid) alle ruimte zijn plannen voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed aanzienlijk uit te breiden. Het sprookje van de paleiseigenaar dat met de uitvoering van zijn plannen de natuur op het landgoed juist zal worden versterkt, is loze vastgoed-marketingspeech ten top, zoals ook te zien en te horen was bij het nieuwbouwproject Future Proof Apartments…
Lees verder

Kaarten voor Soestdijk zijn geschud

In de Baarnsche Courant van jl. woensdag 21 juli is het zoveelste positieve artikel te lezen  over de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk. Samengevat concludeert de krant dat het een gelopen race is voor de projectontwikkelaar, omdat iedere opmerking van de politiek is gehonoreerd. Zo wordt het in september wel heel moeilijk om nee te zeggen tegen de plannen, aldus de krant.  Waarom dan de farce van zes raadsvergaderingen in september? Onderstaande ingezonden brief is in de krant van 26 juli geplaatst.

 

 

 

Artikel Baarnsche Courant d.d. 21 juli 2021:

 

Als de gemeenteraad ballen heeft kan het nog goed komen met het Landgoed Paleis Soestdijk

In de afgelopen maanden kondigde de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) herhaaldelijk aan zijn plannen vhttp://bopbaarn.nl/bopbaarn.nl/wp-admin/edit.phpoor het landgoed Paleis Soestdijk aanzienlijk te zullen wijzigen. Dit om tegemoet te komen aan de kritiek die het voorontwerpbestemmingsplan vorig jaar juli ontmoette. Uit het onlangs publiek gemaakte Ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk kan maar één conclusie worden getrokken: de aanpassingen beperken zich voornamelijk tot het geschreven woord. De MBEG suggereert dat met de uitvoering van de plannen de natuur op de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen buitenplaats aanzienlijk zal worden versterkt. Je zou zeggen daar trapt geen mens in, want op de keper beschouwd en alle prietpraat over natuur-inclusief bouwen en natuurvriendelijke maatregelen daargelaten, komen de plannen vooral tegemoet aan het verdienmodel dat de projectontwikkelaar voor ogen staat. In dit verband is veelzeggend dat zowel het Baarnse college van burgemeester & wethouder als het Utrechtse provinciebestuur zich volledig hebben gecommitteerd aan de projectontwikkelaar door vrijwel alle ingebrachte bezwaren tegen de plannen terzijde te schuiven. Lees verder

Renske Leijten (SP) stelt kamervragen over verkoopprocedure Paleis Soestdijk

Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) stelt een aantal kritische Kamervragen aan minister-president Mark Rutte en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren over Paleis Soestdijk. De vragen volgen op een reconstructie die de BOP maakte van het verkoopproces van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de MeyerBergman Erfgoed Groep en een daarop aansluitend artikel in NRC Handelsblad van jl. 19 juni. Het kamerlid vraagt zich af hoe het kan dat de koper van Paleis Soestdijk zijn plannen zo ingrijpend kon wijzigen. Ook zet ze vraagtekens bij het feit dat er gemeenschapsgeld (subsidies) in het Paleis wordt gestoken: “Bent u het met mij eens dat wanneer het toch gemeenschapsgeld gaat kosten, er ook democratisch besloten moet worden wat de bestemming van het Paleis wordt? Zo nee, waarom niet?”
Daarbij is ze ook benieuwd naar hoe de regering aankijkt tegen de rol die het Rijksvastgoedbedrijf speelde in de verkoopprocedure van het Paleis.

Met de Kamervragen van Renske Leijten staat de ons inziens dubieuze verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk opnieuw op de landelijke politieke agenda. Belangstellend kijken wij uit naar het vervolg.

 

De Kamervragen van de SP

 

Zie ook:
Gooi en Eemlander
RTV Utrecht
AD/Amersfoortse Courant