Maandelijks archief: juni 2021

Open brief aan de redactie van de Baarnsche Courant

t.a.v. Eugène Leenders

Baarn, 25 juni 2021

Dag Eugène, 

Wat een rare opmerking plaats je in de rubriek ‘Paardenmiddel’ te lezen in de Baarnsche Courant van vandaag. Tijdens Algemene Beschouwingen van afgelopen woensdag zou er tussen de regels door kritiek zijn geuit op de BOP “die teveel via social media zou discussiëren en zich alleen om Soestdijk zou bekommeren”. Wat een volstrekte onzin!

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat jij als groot fan van de MeyerBergman Erfgoed Groep de BOP op een journalistiek onwaardige wijze tracht te framen als een one-issue partij. Geen woord in de krant over het feit dat anderen, komende uit de hoek van VoorBaarn en GroenLinks, zich via Twitter hardop afvragen of mij de mond niet moet worden gesnoerd vanwege mijn opstelling in het Paleis Soestdijk-dossier en als een van de 5.000 ondertekenaars van de petitie Behoud het Borrebos. 

Vanzelfsprekend laat ik mij door jouw misplaatste opmerking, noch door de wens van collega-raadsleden van de wijs brengen. Ik zal het dan ook niet laten mij via alle beschikbare kanalen én tijdens raadsvergaderingen uit te spreken tegen de vermaledijde paleisplannen van de MBEG.

Groet,

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Over Algemene Beschouwingen, vertrouwen en ethiek

Woensdagavond 23 juni vond er voor het eerst sinds maanden weer een niet digitale gemeenteraadsvergadering plaats. Het schrappen van een aantal beperkende coronamaatregelen maakte het mogelijk weer in levende lijve bij elkaar te komen. Nog niet in de raadszaal Laanstraat 1, maar als eerder in de coronatijd in een van de zalen van het op de grens van Baarn en Hilversum gelegen restaurant Groot Kievitsdal. Voor zover twee belangrijke EK-voetbalwedstrijden het thuis via televisie of computer volgen van de vergadering niet in de weg stonden, konden belangstellenden via het scherm zien hoe college en raadsleden elkaar na zoveel maanden weer rechtstreeks in de ogen konden kijken. Het was de avond van het algemeen beschouwen. Waar de ene fractie de loftrompet stak over het gevoerde collegebeleid, de andere partij opriep de zwangerschapsperiode die nog rest voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar niet te verprutsen en weer een andere fractievoorzitter er in de strijd tegen huidkanker voor pleitte gratis zonnebrandcrême beschikbaar te stellen, vulde de BOP haar Algemene Beschouwing anders in. Lees verder

Reactie en commentaar op Sollen met Soestdijk

De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) ziet niets in het voorstel van Erfgoedvereniging Heemschut afscheid te nemen van het Landgoed Paleis Soestdijk. Aanhakend op het NRC Handelsblad-artikel ‘Sollen met Soestdijk’ ontkent een woordvoerder van de projectontwikkelaar in de Gooi en Eemlander van vandaag dat er sprake zou zijn van een impasse. Zeker, er doet zich enige vertraging voor, maar dat heeft van doen met het aanpassen van de woningbouwplannen en het verkennen van de omgeving. Voor het geval u mocht denken dat de MBEG het 165 ha. grote landgoed inclusief alle bouwwerken voor 1,7 miljoen euro heeft aangekocht voor het snelle geld, dan heeft u het mis. 

De krant stipt aan dat de projectontwikkelaar in de aanloopprocedure die leidde tot de verkoop van het landgoed via het MBEG-onderdeel Hylkema Erfgoed over voorkennis zou hebben beschikt. Daar wordt verder niet op ingegaan. Ook het feit dat de aan de MBEG gelieerde Mark de Kruijk, destijds directeur van de Westergasfabriek BV en tegenwoordig algemeen directeur van het vastgoedbedrijf, deel uitmaakte van het rondetafelgezelschap dat onder leiding van VVD-coryfee Sybilla Dekker de verkoopprocedure voorbereidde, blijft onbesproken in de krant. Voor het geval u het gemist heeft, leest u er onze reconstructie op na.

In een redactioneel commentaar gaat de NRC onder de kop ‘Restauratie van paleis Soestdijk via de markt is achteraf discutabel’  vandaag dieper in op het gesol met Paleis Soestdijk. Afgezien van de slotzin van het commentaar onderschrijft de BOP de opinie van de krant. Wat ons betreft is woningbouw op de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen buitenplaats Soestdijk nicht im Frage…

Vraagtekens bij verkoop Paleis Soestdijk

Na in 2017 eigenaar te zijn geworden van het Landgoed Paleis Soestdijk heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep zijn plan Made by Holland ongestraft drastisch uitgebreid. Dat de plannen voor de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen buitenplaats inmiddels onder druk van de publieke opinie cosmetisch iets zijn bijgesteld doet daar niets aan af. De belangrijkste voornemens van de projectontwikkelaar staan nog steeds ver weg van het uitgangspunt dat ontwikkelingen op het landgoed ondergeschikt moeten zijn aan de vigerende natuurvoorschriften. Zo houdt de MeyerBergman Erfgoed Groep vast aan de nieuwbouw voor een grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos, staat er een nieuwe woonwijk met 98 appartementen in het Borrebos op de kaart en komt er een groot auditorium in de monumentale Zochertuin. Bovendien laat het aantal evenementen dat de paleiseigenaar voornemens is te gaan organiseren op het landgoed zien dat het paleisgebied à la de Amsterdamse Westergasfabriek zal verworden tot een festivalterrein.

Waarom is er in Haagse Kringen geen kritiek te horen op de gewijzigde plannen en wat maakt dat zowel het Utrechtse provinciebestuur als het Baarnse college van burgemeester en wethouders zich steeds slaafs achter de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep blijven opstellen? Een eigen onderzoek naar de gang van zaken rond de verkoop van de buitenplaats Soestdijk bracht een aantal opmerkelijke zaken aan het licht. Zo gaf het echtpaar Meijer-Bergmans in de Quote van januari 2020 aan dat ze eerst in oktober 2015 weet kreeg van de verkoopplannen van het paleis, terwijl een stroman van de MBEG deel uitmaakte van de Ronde Tafel Paleis Soestdijk die onder leiding van VVD-coryfee Sybilla Dekker voorbereidingen trof voor de zoektocht naar een nieuwe paleiseigenaar.

Leest u onze reconstructie van de dubieuze verkoopprocedure die leidde tot de verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de MBEG.

Het onderzoek vormde de basis voor een artikel van de hand van NRC Handelsblad-onderzoeksjournalist Derk Stokmans dat te lezen is in de editie van 19 juni 2021.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP