Maandelijks archief: september 2020

En weer heft de coalitie de wethouder op het schild

Het ging er weer ouderwets aan toe tijdens de debatraad van jl. 9 september. Wij brachten daar onze kritiek naar voren op de handelwijze van wethouder Jansma tijdens de bespreking van het raadsvoorstel “Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg” waar de wethouder de heer Korsse, hij is jurist van de landgoedeigenaar, alle ruimte gaf om als zíjn adviseur te reageren op de inspraak van de heer Bosch van Drakestein. Die laatste gaf namens de Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. de nodige kritiek op de bestuurlijke lus die het college samen met de landgoedeigenaar had bedacht om de bouw van een theehuis te kunnen realiseren op het weiland Overbosch. En passant zette de jurist de Dassenwerkgroep Utrecht en ‘t Gooi en Milieuzorg Zeist in een kwaad daglicht door in strijd met de waarheid te stellen dat die partijen op een uitnodiging voor overleg zouden hebben laten weten “wij gaan hier niet aan meewerken, zoek het zelf maar uit”. Lees verder

Gelijke monniken, gelijke kappen … zou je denken…

Met het oog op Covid-19 geldt voor de gemeenteraadsvergaderingen een aantal tijdelijke spelregels. Zo is om aan de 1.5 metermaatregel te kunnen voldoen uitgeweken naar het aan de Hilversumsestraatweg gelegen restaurant Groot Kievitsdal. Daar kunnen ook insprekers hun zegje doen over onderwerpen die hen aangaan. In de praktijk werkt het zo. De voorzitter kondigt de inspreker aan. Die neemt vervolgens plaats achter een voor hem/haar gereserveerde en gedesinfecteerde tafel. Hij/zij wordt door de voorzitter uitgenodigd zich voor te stellen en aan te geven uit welken hoofde hij/zij spreekt. Vervolgens laat de voorzitter weten dat voor de inspraak een tijdslimiet geldt van 5 minuten. Zo geschiedde het tijdens de informatieraad van jl. 4 september ook bij de behandeling van het raadsvoorstel “Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg”.

Lees verder

En dan nog dit over het dossier ‘Paleis Soestdijk’

Na een turbulente afsluiting van het voorbije politieke seizoen, waarin veel is gebeurd met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk, ging eerder deze maand een nieuw politiek jaar van start. Naar verwachting krijgt de gemeenteraad begin 2021 een ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk ter behandeling aangeboden. Het op 15 juli 2020 door vrijwel de gehele gemeenteraad, alleen de BOP sprak zich tegen de plannen uit, geaccordeerde voorbereidingsbesluit zal de basis vormen voor dat ontwerpbestemmingsplan. Vanaf 4 september tot en met 15 oktober 2020 ligt het VOBP ter inzage en kan er door “een ieder” op worden gereageerd middels een schriftelijk bij het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn ingediende inspraakreactie. Het college zal begin volgend jaar in een ‘nota van inspraak’ nader ingaan op de reacties en geeft aan dat ook bekeken zal worden ‘of en hoe de plannen voor Soestdijk en het bestemmingsplan aangepast dient te worden.’ 
Lees verder