Maandelijks archief: april 2020

En nu ontwaken en aan de slag alsjeblieft!

Het college is eruit. Er is lang genoeg gedroomd over de komst van een cultuurhuis aan de Brink. De raad krijgt het advies als de wiedeweerga te ontwaken uit de droom en het college de ruimte te geven aan de slag te gaan met de vernieuwbouw van de aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldooslocatie. Het Arcadeplan brengt teveel onzekerheden en bovenal onverantwoorde financiële risico’s met zich mee, zeker ook met het oog op een ‘strenge bezuinigingsronde’ die het college aankondigt voor 2021. Feitelijk onderschrijft het college alle bezwaren die al eerder zijn ingebracht door de BOP. Ons dwarsliggen had niets van doen met hoogstaand intellect, maar alles met boerenverstand.  Lees verder

Verslag van een raadsvergadering coronaproof

De eerste Baarnse gemeenteraadsvergadering op afstand zit erop. Langs digitale weg waren er afstanden gecreëerd die besmetting met het coronavirus onmogelijk maakte. Ondanks het feit dat er sprake was van een dunne agenda nam de vergadering van jl. woensdag 22 april uiteindelijk meer dan drie uur in beslag. De BOP bereidde drie moties vreemd aan de agenda voor. Twee daarvan haalden geen meerderheid, één wel. Die motie had niet van doen met een lokale aangelegenheid, maar alles met internationale solidariteit en medemenselijkheid. In de mede door de fracties van GroenLinks, PvdA en CU/SGP motie werd het college opgeroepen Baarn aan te laten sluiten bij de door een aantal vluchtelingenorganisaties geïnitieerde Coalition of the Willing.  Lees verder

Geheime cijfers. Waar loopt het college voor weg?

Op verzoek van de fracties van GroenLinks, PvdA en de BOP deelde het college jl. 16 april met de gemeenteraad de cijfers aangaande het bedrag dat gemoeid is met het door de gemeente geïnitieerde én gefinancierde participatietraject Landgoed (Paleis) Soestdijk. Jammergenoeg voorzag het college die informatie van het stempel vertrouwelijk. Samen met de fracties van GroenLinks en PvdA betreurt de BOP deze wijze van handelen, omdat het volstrekt niet past bij de transparante overheid die zij voorstaan. Voor de goede orde, de BOP kan zich voorstellen dat een deel van de door het Adviesbureau Awareness uitgebrachte offerte met het oog op concurrentiebelangen niet aan de openbaarheid wordt prijsgegeven, maar wat staat het openbaar delen van de koele eindbedragen in de weg? Uiteindelijk ligt het eindoordeel over dit handelen door het college bij de gemeenteraad. Het argument dat het onderwerp van de vraag momenteel in het kader van een WOB-procedure onder de rechter is, wordt niet gedeeld door de drie fracties. Het betreft hier immers een zaak tussen het college en de gemeenteraad waar de rechter buiten staat. De BOP zal in elk geval aandringen op het openbaar maken van de niet gespecificeerde kosten. Zonder openbaarmaking van die cijfers kan immers het noodzakelijke publieke debat over dit onderwerp niet worden gevoerd. Lees verder

Tijd voor een streep door het Arcadeplan

Update 15 april 2020:

Gelet op de zware economische recessie die voor de deur staat kondigde de BOP samen met de fracties van de VVD en PvdA voor de raadsvergadering van as. 22 april een anti-Arcadeplan-motie aan. De fracties van VoorBaarn, D66, CDA, GroenLinks en de CU/SGP hebben inmiddels laten weten de motie niet te zullen steunen. De fracties wachten tot eind mei alvorens een besluit te nemen over de nieuwbouw van een nieuw cultuurhuis aan de Brink. Wij vinden dat kortzichtig en niet getuigen van wijsheid, maar omdat we weten hoe de hazen lopen in de raad en trekken aan een dood paard geen zin heeft, wordt de motie niet ingediend.


 Het staat vast dat de corona (Covid-19)-crisis naast ernstige gezondheidsproblemen ook een serieuze economische terugval met zich meebrengt. Het moet niet uitgesloten worden geacht dat Nederland zich beweegt in de richting van een recessie die de economische terugval van 2008 zal overtreffen. Dat hierdoor veel van onze inwoners in hun portemonnee geraakt zullen worden is evident. Ook de gemeentelijke begroting zal ernstig onder druk komen te staan. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om het voorzieningenpeil voor onze inwoners op peil te houden. Het college gaf al eerder aan dat de grenzen van onze gemeentelijke uitgaven – zonder extra verhogingen van gemeentelijke lasten – in zicht zijn. Dat is een van de redenen waar ons verzet tegen de nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink aan ten grondslag ligt.

Lees verder