Maandelijks archief: januari 2020

Opnieuw uitstel in Arcade-soap

Een raadsmeerderheid koos vanavond (29 januari 2020) voor de derde keer in successie voor uitstel van het in maart 2019 door de gemeenteraad geaccordeerde plan het huidige aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldoosgebouw te renoveren, uit te breiden en te verduurzamen om daar naast de theatervoorziening ook de bibliotheek in onder te brengen. Dat de BOP voorstander is van de uitvoering van dit plan mag genoegzaam bekend zijn. Leest u de stukken die op deze website over dit onderwerp zijn geplaatst er maar op na. Er valt veel te zeggen over het derde uitstel op rij, maar staat u mij toe dat ik mij beperk tot een weergave van de BOP-inbreng tijdens de behandeling van een door VoorBaarn, D66, CDA, GroenLinks en CU/SGP ingediende motie. Daarin vroegen die fracties om vier maanden uitstel om de door het college aangeleverde cijfers alsnog met een rekenmachine in de hand te lijf te gaan… Lees verder

Renovatie wegdek Altalaan verdraagt geen uitstel

De raad ontving kortgeleden een brandbrief van een bewoner van de Altalaan. Hij deed kond van de bijzonder slechte staat van onderhoud dat het wegdek van die laan al langere tijd kenmerkt. De bij de brief gevoegde foto’s van de bestrating bevestigen het beeld van de briefschrijver en ook eigen waarneming liet ons zien dat het wegdek in kwestie dringend herstel behoeft. Informatie van gemeentezijde leert dat de Altalaan hoog op het lijstje staat van de onderhoudsplanning voor dit jaar, maar het staat niet vast of de werkzaamheden ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Dit hangt af van het beschikbare budget en prioritering. Anders gezegd, het is dus volstrekt onzeker of adequaat herstel van het wegdek van de Altalaan op korte termijn uitgevoerd wordt. Lees verder

Over een fittie, de fa. List & Bedrog en een ongewenste koffiebeker

De Baarnsche Courant (BC) doet in de editie van woensdag 22 januari kond van een fittie (ruzie) tussen de fractievoorzitters van D66 en de BOP. Als vertegenwoordiger van laatstgenoemde fractie voel ik mij lichtelijk aangesproken door het verhaal in de krant. Ik heb begrepen dat de schrijver van het verhaal gesproken heeft met de aanvoerder van D66, de heer Jonkers. Het is goed te weten dat de krant met mij geen contact heeft opgenomen. Van het gewaardeerde principe ‘hoor en wederhoor’ is dan ook geen sprake geweest. Ik kan het niet laten middels een brief te reageren op het BC-artikel. Lees verder

Over zwalkende politieke standpunten…

Er zijn weinig onderwerpen waar de raadsfracties zich zo over roeren op de sociale media en hun websites als over de bouw van een nieuw cultuurhuis aan de Brink. Zo plaatste VoorBaarn op Facebook onder de titel ‘Cultuurhuis op de Brink, wat kost dan nou netto?’ een anoniem relaas dat op eigen risico gelezen kan worden. Op de websites van VVD en PvdA worden minder woorden gebruikt om de standpunten over het vraagstuk over het voetlicht te brengen en het CDA  schetst een beeld van de worsteling waar die fractie mee kampt. D66 beperkt zich tot een paar opmerkelijke tweets op Twitter. Lees verder

Derde uitstel cultuurhuis riekt naar onbehoorlijk bestuur

Het ziet ernaar uit dat de fracties van D66, VoorBaarn, GroenLinks en de CU/SGP meegaan met het voorstel van het CDA opnieuw te kiezen voor uitstel van enkele maanden inzake het plan een nieuw cultuurhuis te bouwen aan de Brink. Volgens die partijen is er momenteel wel in groten lijnen bekend wat die nieuwbouw moet gaan kosten, maar is er onvoldoende zicht op de inkomsten die zo’n cultuurhuis zou kunnen vergaren. Samen met de fracties van de VVD en PvdA ziet de BOP geen heil in een derde uitstel van uitvoering van het vorig jaar april genomen besluit de huidige Speeldooslocatie te (ver)nieuwbouwen, ook geschikt te maken voor het onderdak brengen van de bibliotheek en te verduurzamen. Je kunt er lang en kort over praten, feit is dat de nieuwbouw van een cultuurhuis beduidend meer investeringskosten met zich mee gaat brengen dan de kosten die gemoeid zijn met de renovatie, verduurzaming en uitbreiding van de huidige Speeldoos. Die meerkosten kunnen nooit worden goedgemaakt met opbrengsten uit een theatercafé, Escher-beleefcentrum, crowdfunding en/of door het theater gemaakte winst. Als je al aan cijfers weet te komen dan zal dat de uitkomst zijn van nattevingerwerk. Lees verder

Zo schrijft de krant…

Je komt het wel vaker tegen in de Baarnsche Courant (BC), dat de inhoud van een ingestuurde brief wordt meegenomen in een redactioneel artikel. Als daar in het verhaal melding van wordt gemaakt dan weet je als lezer in elk geval dat de krant de mening van een derde ventileert. Soms kom je er als kritisch lezer van een artikel gaandeweg het verhaal achter, dat de inhoud daarvan niet uit de koker van de redactie komt. Neem het artikel ‘Schrik kosten Cultuurhuis’ in de krant van 27 december. Ik doel niet op de opkomst bij de pro-cultuurhuis-lampionnen-optocht, geen woord daarover in de krant, maar op het publieke geheim dat de redactie van de BC positief staat tegenover de bouw van een nieuw cultuurhuis op de plek van de Arcade. Voor het geval u het verhaal heeft gemist, klikt u op nevenstaande afbeelding. Dit geldt ook voor de op 3 januari in de krant geplaatste reactie van Marjo Stam.

Kees Koudstaal