Maandelijks archief: mei 2019

Coalitie en VoorBaarn slikken alles voor Paleis Soestdijk

De kogel is door het paleis. Een raadsmeerderheid stemde gisteren, 29 mei 2019, in met een vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin is ondermeer vastgelegd dat Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld samen jaarlijks 24 grote evenementen met forse geluidsoverschrijdingen mogen organiseren.  Beide buitenplaatsen liggen binnen de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het is ons inziens zonneklaar dat er in die natuurgebieden spaarzaam moet worden omgesprongen met overmatig geluid, om niet te spreken over de overlast die omwonenden van concerten met elektronisch fors versterkte muziek ondervinden. Lees verder

Mondelinge vragen Klankbordgroep Paleis Soestdijk

Op de website van de gemeente is onlangs een aan Baarnse inwoners gerichte uitnodiging geplaatst om zitting te nemen in een klankbordgroep met het oog op het voor Paleis Soestdijk en het omringende landgoed op te stellen bestemmingsplan. De uitvoering van dit participatietraject is in handen gegeven van het Adviesbureau Awareness. In het algemeen vinden wij het van belang dat er rond grote projecten veel ruimte is voor inspraak en meedenken van onze inwoners. Echter, er dient dan wel sprake te zijn van een neutrale opzet. Klankbordgroepen dienen daarom gemêleerd van samenstelling te zijn. Het is de vraag of daar in dit geval sprake van zal zijn. Lees verder

276 zorgwethouders ondertekenen brandbrief Jeugdzorg

‘De rek is eruit. Hoewel we ons tot het uiterste willen inzetten voor de kinderen en jongeren in onze steden en dorpen naderen wij de grens van het mogelijke. En u heeft daar een beslissende rol in.’ Zo begint een door 276 wethouders van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ondertekende brandbrief die onlangs door de Edense wethouder Leon Meijer (CU) is gestuurd naar het kabinet. Kort samengevat laten de wethouders weten dat het gierend uit de klauwen loopt met de financiering van de Jeugdzorg. Lees verder

Aantal geluidsbelastende festiviteiten niet ophogen

Op de website van de Gooi en Eemlander (17/5/’19) wordt onder de kop ‘Raad Baarn: alleen Paleis Soestdijk en Groeneveld krijgen ruimte voor harde muziek’ bericht dat beide locaties van de gemeente toestemming krijgen om de geluidsnormen twaalf keer per jaar fors te overschrijden. Wat de BOP betreft is dat nog maar de vraag. Tijdens de debatraad van afgelopen woensdag gaven wij helder aan dat de huidige in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen regel, die zegt dat inrichtingen (meestal horecabedrijven) per kalenderjaar maximaal drie dagen of dagdelen dergelijke geluidsbelastende festiviteiten mogen organiseren, wat ons betreft volstaat. Maar er is meer. Lees verder

Verklaring: BOP kiest ingeval BBS voor één pet

Dinsdagavond 14 mei jl. zijn de gemeenteraadsleden van de BBS-gemeenten in beslotenheid bijgepraat over de stand van zaken bij de BBS, de uitvoeringsorganisatie waarin de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest samenwerken in het sociaal domein. Naast het uitvoeren van de werkzaamheden op het terrein van Werk en Inkomen voert de BBS de zorgadministratie uit van de samenwerkenden gemeenten en is zij werkgever van medewerkers van de sociaal teams, die ondersteuning leveren aan de inwoners van de drie gemeenten. Tijdens de bijeenkomst kwam in het gemeentehuis van Baarn ook de organisatorische problematiek aan de orde die zich heeft voorgedaan c.q. voordoet bij de BBS. Lees verder

Bever, laat maar komen!

Het kampeer- en outdoorbedrijf Bever heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om een zogenoemde flagshipstore te vestigen op de Noordschil. Het college wees de aanvraag af, omdat een vestiging van dit type grootschalige winkels zou niet passen op het bedrijventerrein. De fractie van VoorBaarn stelde in een aantal schriftelijke vragen het collegebesluit aan de kaak. In zijn beantwoording voert het college als argument voor zijn afwijzing aan, dat een deel van het Bever-assortiment ook wordt aangeboden door winkels elders in Baarn. Het college laat verder weten, dat op het bedrijventerrein gevestigde detailhandel op geen enkele manier mag leiden tot duurzame ontwrichting van andere winkelgebieden en bovendien zou de aanvraag van Bever geen enkele kans van slagen maken op provinciale goedkeuring. Lees verder

Paleis Soestdijk: Pedant advies Minister van Staat

Minister van Staat Sybilla Dekker, destijds voorzitter van de ronde tafelcommissie die besliste over de gunning van Paleis Soestdijk met het landgoed aan de MeyerBergman Erfgoed Groep, doet in de Baarnsche Courant (8/5/’19) van zich spreken in de discussie rond de planvorming van Made by Holland. Ze heeft het over ‘veel geroezemoes en ruis’ en zegt het onverstandig te vinden dat verschillen worden uitvergroot. Er is door haar commissie niet lichtzinnig met het paleis omgegaan, meldt ze nog. Lees verder

Geen ontkomen meer aan, de Troelstraatjes worden gesloopt…

In 2016 kondigde Eemland Wonen aan dat 24 aan de Troelstralaan gelegen en voor ouderen bedoelde woningen plaats moesten maken voor zo’n 30 nieuwe grondgebonden eengezinswoningen. De zogenoemde Troelstraatjes zouden gedateerd zijn en niet meer voldoen aan tegenwoordige standaarden. U kunt zich voorstellen dat een en ander voor grote onrust zorgde bij de bewoners en een aantal van hen zocht dan ook steun bij de politiek. Zij vonden gehoor bij de BOP en wij hebben ons dan ook sterk gemaakt voor het keren van de plannen. In plaats van nieuwbouw bepleitten wij het behoud van het karakteristieke seniorencomplex. U leest daar onder andere hier meer over.

Lees verder

Soestdijk: moedig doorgaan … maar niet tegen elke prijs!

Paleisdirecteur Floris de Gelder mag dan voorrekenen dat er op het terrein van de voormalige marechaussee-kazerne geen 65 woningen passen (B.C. 1/5/’19), de gemeenteraad heeft altijd moeten leven met de idee dat dit wél zou kunnen. Zo zijn de plannen, nadat de MeyerBergman Erfgoed Groep de door de Rijksoverheid uitgeschreven prijsvraag won, ook gepresenteerd aan de raad. Dat in het zogenoemde bidbook (juni 2016) de perceelgrootte voor woningbouw op het Alexanderkwartier anders was aangegeven mag zo zijn, maar de raad had destijds geen enkel zicht op dat voor de Rijksoverheid bestemde bidbook, dat bedoeld was voor ‘beeldvorming in besloten kring’. Lees verder

Rupsje Nooitgenoeg roept ook in Den Haag vragen op…

De Tweede Kamerfractie van D66 heeft op 30 april 2019 vragen gesteld aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de groeiende maatschappelijke zorgen aangaande  de plannen voor Paleis Soestdijk. Mooi dat het door de BOP ingebracht Rupsje Nooitgenoeg ook goed gehoord is in Den Haag. Vanzelfsprekend kijken we belangstellend uit naar de beantwoording van de CDA-staatssecretaris.

Rupsje Nooitgenoeg…

De Schriftelijke vragen van D66