Maandelijks archief: februari 2019

Rustoorders staan nog steeds in de wacht…

Opnieuw een zaak die om een snelle afwikkeling van het college vraagt. De bewoners van Rustoord legden in mei 2017 dringende parkeerproblemen voor aan een medewerker van de gemeente. Wat volgde doet kafkiaans aan. Ten einde raad zochten de bewoners vorig jaar november met hun verhaal de pers. Leest u de reconstructie die de BOP eerder op haar website plaatste er op na en vergeet u vooral niet de schriftelijke vragen te bekijken die wij stelden aan het college én de  antwoorden daarop voorzien van ons commentaar. Lees verder

Renovatie kunstgrasvelden Sportpark Ter Eem (II)

Eind vorig jaar kondigde het college een voor komende zomer geplande renovatie aan van twee op Sportpark Ter Eem gelegen kunstgrasvelden. Getriggerd door een uitzending van Zembla (sept. 2018) , waarin zichtbaar werd dat twee daarin gespecialiseerde Nederlandse bedrijven bij het verwerken van afgedankte kunstgrasmatten alle regels aan hun laars lapten én beelden te zien waren van het Deense recyclingbedrijf Re-Match, dat als enige in Europa zorgdraagt voor vrijwel honderd procent verwerking van kunstgrasmatten, legden wij het college een aantal schriftelijke vragen voor. Zo wilden wij onder meer weten of het college bereid zou zijn de afgedankte kunstgrasmatten te laten recyclen door Re-Match. Met een verwijzing naar Seste, de exploitant van het sportpark, liet het college op 29 januari weten in dezen geen verantwoordelijkheid te dragen. Daar plaatsen wij vraagtekens bij. Als eigenaar van het sportpark en financier van Seste ligt er ons inziens wel degelijk een grote, in elk geval maatschappelijke, verantwoordelijkheid bij de gemeente bij het nemen van beslissingen als deze.  Lees verder

Op korte termijn, een rekbaar begrip…

In december 2017 meldde het raadsvoorstel over de verplaatsing van het aan de Drakenburgerweg gelegen Gasontvangstation, dat uit bodemmonsters was gebleken dat de grond onder en nabij de Belt ernstig was vervuild. Omdat dit eerder in 2007 ook speelde en het toenmalige college beloofde de situatie op en rond de Belt voortaan middels monitoring scherp in de gaten te zullen houden, stelden wij aan de verantwoordelijk wethouder De Koning tijdens de raadsvergadering van 7 december 2017 de vraag wat die onderzoeken in de voorbije jaren hadden opgeleverd. De wethouder liet ‘volmondig’ weten dat de Belt in de afgelopen jaren regelmatig was gemonitord, maar dat zij de uitkomsten van die onderzoeken niet kende. Zij zegde toe de raad daar schriftelijk over te informeren. Uit die informatie bleek dat de werkelijkheid anders in elkaar stak dan de wethouder eerder aangaf. Tussen 2007 en 2017 was de Belt in het geheel niet gemonitord. Uiteindelijk leidde het niet nakomen van de gedane belofte vorig jaar maart tot een raadsbreed gesteunde BOP-motie. Daarin kreeg het college het verzoek “op zo kort mogelijke termijn door een gekwalificeerd onderzoeksbureau onderzoek te laten uitvoeren naar de bodem- en watergesteldheid op, onder en tot op in elk geval een afstand van vijftig meter buiten de grens van de voormalige vuilstortplaats De Belt en de raad te informeren over de uitslag van dat onderzoek en tegelijkertijd aan te geven of periodieke monitoring van de situatie op, onder en rond De Belt al dan niet gewenst is.” Lees verder