Maandelijks archief: februari 2019

Meten is weten

Eindelijk, een klein jaar na het raadsverzoek de bodem rondom de voormalige vuilstort aan de Geerenweg te controleren op vervuiling, is men aan de slag gegaan met het steken van bodemmonsters rondom de Belt. Het is te hopen dat zich net als in 2007 een wonder voltrekt en dat de vervuiling waar het college vorig jaar kond van deed zich ook nu vanzelf heeft opgelost. We zien uit naar de meetresultaten.

Op korte termijn een rekbaar begrip…

Rustoord: dossier gesloten

Stel, je woont met een aantal ouderen in een doodlopend straatje met speciaal voor jouw doelgroep bestemde woningen. De voor je deur aangelegde parkeerplekken heb je altijd gezien als bedoeld voor jou en je medebewoners. Met het toenemen van de parkeerdruk in omliggende straten zie je dat ‘jouw’ parkeerplekken meer en meer worden ingenomen door buitenstaanders. Vooral ‘s avonds en tijdens de weekeinden kom je erachter wat het gezegde ‘opgestaan, plaatsje vergaan’ in de praktijk voor jou betekent. Lees verder

Rustoorders staan nog steeds in de wacht…

Opnieuw een zaak die om een snelle afwikkeling van het college vraagt. De bewoners van Rustoord legden in mei 2017 dringende parkeerproblemen voor aan een medewerker van de gemeente. Wat volgde doet kafkiaans aan. Ten einde raad zochten de bewoners vorig jaar november met hun verhaal de pers. Leest u de reconstructie die de BOP eerder op haar website plaatste er op na en vergeet u vooral niet de schriftelijke vragen te bekijken die wij stelden aan het college én de  antwoorden daarop voorzien van ons commentaar. Lees verder

Renovatie kunstgrasvelden Sportpark Ter Eem (II)

Eind vorig jaar kondigde het college een voor komende zomer geplande renovatie aan van twee op Sportpark Ter Eem gelegen kunstgrasvelden. Getriggerd door een uitzending van Zembla (sept. 2018) , waarin zichtbaar werd dat twee daarin gespecialiseerde Nederlandse bedrijven bij het verwerken van afgedankte kunstgrasmatten alle regels aan hun laars lapten én beelden te zien waren van het Deense recyclingbedrijf Re-Match, dat als enige in Europa zorgdraagt voor vrijwel honderd procent verwerking van kunstgrasmatten, legden wij het college een aantal schriftelijke vragen voor. Zo wilden wij onder meer weten of het college bereid zou zijn de afgedankte kunstgrasmatten te laten recyclen door Re-Match. Met een verwijzing naar Seste, de exploitant van het sportpark, liet het college op 29 januari weten in dezen geen verantwoordelijkheid te dragen. Daar plaatsen wij vraagtekens bij. Als eigenaar van het sportpark en financier van Seste ligt er ons inziens wel degelijk een grote, in elk geval maatschappelijke, verantwoordelijkheid bij de gemeente bij het nemen van beslissingen als deze.  Lees verder

Op korte termijn, een rekbaar begrip…

In december 2017 meldde het raadsvoorstel over de verplaatsing van het aan de Drakenburgerweg gelegen Gasontvangstation, dat uit bodemmonsters was gebleken dat de grond onder en nabij de Belt ernstig was vervuild. Omdat dit eerder in 2007 ook speelde en het toenmalige college beloofde de situatie op en rond de Belt voortaan middels monitoring scherp in de gaten te zullen houden, stelden wij aan de verantwoordelijk wethouder De Koning tijdens de raadsvergadering van 7 december 2017 de vraag wat die onderzoeken in de voorbije jaren hadden opgeleverd. De wethouder liet ‘volmondig’ weten dat de Belt in de afgelopen jaren regelmatig was gemonitord, maar dat zij de uitkomsten van die onderzoeken niet kende. Lees verder