Maandelijks archief: oktober 2017

Gooi & Eemlander duldt geen tegenspraak

Een redactioneel opiniestuk in de Gooi en Eemlander (G&E) van 27 oktober over het rubbergranulaat op de Baarnse sportvelden noopte de BOP tot een reactie. De redactie van de krant liet echter weten die niet te zullen plaatsen omdat het standpunt van de BOP aangaande het rubbergranulaat al voldoende geventileerd is via de G&E. Een onbegrijpelijk standpunt want het opiniestuk bevat aannames die aanvechtbaar zijn. Neem het beroep dat de krant net als veel anderen doet op de deskundigheid van het RIVM. De geschiedenis rond asbest laat zien dat ook dit soort respectabele overheidsinstanties terug kunnen komen op eerdere inzichten. Al in de jaren twintig van de vorige eeuw wezen deskundigen op het gevaar van asbest voor de volksgezondheid. Toch duurde het tot 1998 tot er een definitief verbod kwam op het (her)gebruik van asbest. En decennialang stond de Nederlandse overheid toe dat militairen werkten met de kankerverwekkende chroom-6-verf. Eerst nadat veel militairen kampten met ernstige gezondheidsproblemen kon niet langer van het probleem worden weggekeken. Lees verder

In de discussie rond rubbergranulaat telt het coalitiebelang

De kaarten zijn geschud. Het rubbergranulaat van de drie kunstgrasvelden op Sportpark Ter Eem wordt niet verwijderd. Als schaamlapje voor het bloeden wordt uiterlijk in de zomer van 2018 het rubbergranulaat van het deels al platgetrapte Cruyff Court vervangen door een gezondheids- en milieuvriendelijker alternatief. Het is in dit verband goed te weten dat de Johan Cruyff Foundation sinds 2016 zijn kunstgrasvelden uitsluitend nog voorziet van veilige synthetische rubberkorrels. Niet vanuit het voorzorgsprincipe, zo verklaarde de wethouder, maar vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan rond de gemalen autobanden. Het Baarnse college neemt met een meerderheid van de raad die onrust niet serieus. Men laat zich niets gelegen liggen aan de zorg die bij velen – ook buiten de raad – leeft over de mogelijke gezondheidsrisico’s die kleven aan het sporten op rubbergranulaat. Lees verder

De BOP vlogt ook!

Vloggen is hip. En het draagt bij aan het dichten van de kloof tussen kiezers en gekozenen. Althans dat maken wij op uit een vlog van het Baarnse CDA. De BOP gaat graag mee met de tijd en kan dus niet achterblijven. Daarom: de BOP vlogt ook!

Bekijkt u eerst de CDA-vlog. Dan weet u van het waarom…

 

https://youtu.be/Ik3PtmdgP-k

Rubbergranulaat

Je hoeft geen profeet te zijn om de uitkomst van het debat over het rubbergranulaat op de Baarnse kunstgrasvelden, inclusief het Cruyff Court, te kunnen voorspellen. De in een aangenomen motie vastgelegde opdracht het rubbergranulaat van de velden te verwijderen en te vervangen door een milieuvriendelijk alternatief heeft het college naast zich neergelegd. Samen met de coalitiepartijen VVD en CDA had het college direct al grote moeite met de motie en het weet zich nu gesteund door een onderzoek dat concludeert dat de lagen granulight, lava en zand onder de velden zo goed als schoon zijn. De heer De Kroon van adviesbureau RIET, dat in opdracht van het college het onderzoek liet uitvoeren, gaf tijdens een raadsbijeenkomst aan dat het feit dat er in de lagen onder de velden nagenoeg geen vervuilende stoffen als zink en PAK’s zijn aangetroffen ook iets zegt over de staat van de rubberkorrels. Juist zand en lava zijn in staat stoffen als zink te adsorberen (vast te houden) en het feit dat de kwalijke stoffen daar niet, of vrijwel niet, in zijn aangetroffen zegt iets over de staat van de rubberkorrels op de velden, aldus De Kroon. Lees verder

Wmo-raad Baarn houdt het voor gezien

De Wmo-raad Baarn heeft op 9 oktober jl. unaniem besloten op te stappen. In een persbericht geeft de afgetreden adviesraad onder meer als reden aan dat zij te maken kreeg met steeds meer werk terwijl daar onvoldoende ambtelijke en financiële ondersteuning tegenover stond. Bovendien zou er sprake zijn van ‘te weinig informatie vanuit de gemeente op cliënt niveau om goed te kunnen adviseren’ en konden vacatures in de Wmo-raad niet worden ingevuld.

Baarnsche Courant 13/10/2017

Lees verder

BOP: Nog steeds vraagtekens bij gebruik rubbergranulaat

De bodemlagen granulight, lava en zand onder de drie op Sportpark Ter Eem gelegen kunstgrasvelden zijn nagenoeg vrij van milieuschadelijke stoffen als zink, PAK’s en olie. Dat zegt de rapportage van het Adviesbureau R.I.E.T.  Tijdens de debatraad van 11 oktober jl. trok de BOP de uitkomsten van het onderzoek in twijfel door te stellen dat er sprake zou zijn van exact dezelfde meetresultaten onder de drie kunstgrasvelden. Een memo van het college heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat de getallen waar ik naar verwees van doen hebben met het feit dat er in alle onderzochte monsters gehaltes zijn gemeten onder de geldende detectiegrens en het zijn deze waardes die staan vermeld in de overzichtsstaten in de rapportage. Mijnerzijds is wat dit betreft dus een mea culpa op zijn plaats. Een en ander neemt niet weg dat de BOP zich nog steeds grote zorgen maakt over de mogelijk schadelijke gezondheidseffecten die verbonden zijn aan het sporten/spelen op rubbergranulaat, vooral ook omdat de opstellers bij het opstellen van onderzoeksrapport sterk hebben gekeken door de bril van voorstanders van het gebruik van de gemalen autobanden…
Lees verder

Politiek van alle dag, zo werkt het in Baarn…

Stel, je krijgt als college een motie van de raad voor je kiezen. De inhoud van die motie zint je niet. De wethouder weet zich inmiddels gesteund door een meerderheid binnen de coalitie (VVD & CDA). Die typeert het verzoek van de meerderheid van de raad als paniekvoetbal en de voorstanders als stumpers. Dan handel je als college volgens een beproefd concept: je nodigt een deskundige uit die de raad met droge ogen voorhoudt dat zorgen die geleid hebben tot de motie ongegrond(!) zijn. Lees verder