Maandelijks archief: mei 2017

Informatieplicht…

Het is goed gebruik dat de raad als hoogste orgaan van de gemeente door het College van Burgemeester & Wethouders wordt geïnformeerd als zich belangrijke zaken voordoen. Sterker nog, het college is gehouden aan een informatieplicht. Begrijpt u me niet verkeerd, de raad hoeft niet op de hoogte te worden gebracht van ieder wissewasje, maar als het een ontwikkeling betreft inzake een belangwekkend dossier dan is het zaak dat de raad als eerste wordt geïnformeerd. Zo’n ontwikkeling deed zich deze week voor. In een persbericht maakte het college bekend dat er een principeakkoord is gesloten met projectontwikkelaar DAV. Het college laat weten dat plan onder andere voorziet  in de bouw van een supermarkt en circa twintig woningen op de plek van de voormalige Garage Kooij aan de Eemnesserweg. Ins en outs ontbreken in het persbericht. U begrijpt dat dit verhaal tal van vragen oproept. Los van de ruimtelijke invulling, de vraag waarom er niet wordt gekozen voor louter woningen en, ook niet onbelangrijk, het bedachte financiële plaatje, sta ik nu als ongeïnformeerd raadslid als mij een vraag wordt gesteld over dit onderwerp met een mond vol tanden. En dat is een situatie waarin ik mij niet graag bevind. Los daarvan bevestigt het bij mij het vermoeden dat het college meent zich een nogal arrogante houding te kunnen permitteren in de wetenschap dat het onvoorwaardelijk kan rekenen op de steun van een raadsmeerderheid…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter