Maandelijks archief: april 2017

Eemland Wonen toont zijn ware gezicht

Eind vorig jaar ontstond grote ongerustheid onder de bewoners van het aan de Groen van Prinstererlaan en Nolenslaan in het groen gelegen seniorencomplex. Eemland Wonen had het plan opgevat over te gaan tot sloop van de vierentwintig woningen. Daarvoor in de plaats had de corporatie, die zich de grootste sociale verhuurder in Baarn noemt, dertig eengezinswoningen bedacht. De bouw hiervan zou aansluiten bij het nieuwe denken dat zich binnen het gemeentebestuur van Baarn heeft meester gemaakt: bouwen voor jonge gezinnen om het bevolkingsaantal op peil te houden en zo de vergrijzing een halt toe te roepen. Al eerder uitte de BOP haar ongenoegen over deze onzinnige vorm van vooruitgangsdenken. In januari besloot de raad niet te vallen voor het plan van Eemland Wonen. Niet omdat een raadsmeerheid op zich tegen de sloop was, maar omdat de verhuurder tekort had geschoten in de communicatie met bewoners en omwonenden. Voor meer achtergrondinformatie leest u de bijdragen die eerder zijn geplaatst op de website van de BOP:

Handen af van de Troelstraatjes!

Plan sloop seniorencomplex rijp voor de prullenbak

De sloophamer blijft voor de Troelstraatjes op de loer liggen

 

Ondertussen neemt de onrust toe onder de bewoners van het seniorencomplex. De grootste verhuurder in Baarn – het bijvoeglijke naamwoord ‘sociale’ laat ik bewust achterwege – laat niets na om de bewoners te laten weten dat het binnenkort echt afgelopen is met ‘hun’ seniorencomplex. Huurders krijgen te horen dat leegkomende huizen nog slechts tijdelijk zullen worden verhuurd (antikraak) of worden dichtgetimmerd. Een aantal bewoners is inmiddels bezweken onder de druk van Eemland Wonen en heeft gekozen of gaat kiezen voor vervangende huisvesting. De verhuurder geeft aan dat van druk op de bewoners geen enkele sprake is. Uit een aantal gesprekken dat ik vandaag voerde met bewoners blijkt dat dit in elk geval door hen wel zo wordt ervaren: ze voelen zich enorm onder druk gezet!  Vast staat dat Eemland Wonen vasthoudt aan het plan de woningen te slopen om op dezelfde plek over te kunnen gaan tot nieuwbouw voor een andere doelgroep. De opluchting die na de raadsvergadering van januari de overhand had bij de bewoners en omwonenden van het seniorencomplex blijkt te voorbarig te zijn geweest. Eemland Wonen zal zich opnieuw bij de gemeente melden met een sloop- en nieuwbouwplan en ik geef u op een briefje dat dan een meerderheid van de raad zich wel achter de plannen zal scharen. Het is te treurig voor woorden…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

 

Als het de kiezer behaagt

Bovenstaande oproep in de Baarnsche Courant van 7 april jl. vroeg om een reactie. Die is geplaatst in de krant van maandag 10 april:

In de Baarnsche Courant van vrijdag 7 april bepleit de hoofdredacteur de vorming van één grote lokale politieke partij. Die zou welkom zijn omdat ‘de huidige versnippering de landelijke politieke partijen in de raad in de kaart speelt’. Zijn oproep de koppen bij elkaar te steken om te komen tot de vorming van één plaatselijke politieke partij volgt op de ‘fusie’ die twee leden van de huidige raad, de ex-Boppers Cok de Zwart en Bram van Ommen, en twee weglopers van de LTS, Tino Schouten en Edwin Kouwenberg, zijn overeen gekomen. Samenwerking is een woord dat vaker wordt gehoord binnen het Baarnse politieke circuit. Niet zelden wordt met die aanduiding bedoeld aansluiting. In een interview met de lokale omroep wordt dit ook bepleit door Schouten, die zichzelf ziet als de beoogde lijstaanvoerder van de nieuwe partij. Gelet op de geschiedenis hoef ik, denk ik, niet uit te leggen dat die oproep in elk geval voor de BOP geen optie is. Als het de Baarnse kiezer behaagt willen wij ons na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar graag op een nuchtere wijze bezig blijven houden met het bedrijven van onafhankelijke politiek in het belang van de Baarnse inwoners…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Johanna Westerdijkhof?

Een aantal bewoners van de Smutslaan krijgt in verband met nieuwbouw op het terrein van de oude NBS te maken met een ander huisnummer. Tegen dit besluit van het college van burgemeester en wethouders hebben zij een bezwaarschrift ingediend. De bewoners vinden het niet te verteren dat de gemeente hen op geen enkele wijze heeft betrokken bij de besluitvorming en voelen zich overvallen door de informatie die zij in dezen ontvingen van de projectontwikkelaar. Zij stellen in het bezwaarschrift dat de omnummering zal leiden tot grote overlast. Zij stellen dan ook een andere optie voor: houdt het huisnummer van de oude NBS intact en voorzie de straks aan de Smutslaan gelegen nieuwe woningen van de huisnummers 6B t/m 6G. Voor het gedeelte waar straks  de zes woningen worden opgetrokken in de zogenoemde Tonibastuin suggereren zij als nieuwe straatnaam ‘Tonibashof’. Lees verder