Maandelijks archief: januari 2017

Column

Voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen hebben zich  meer dan tachtig politieke partijen aangemeld. Die zullen straks niet alle op de kieslijst staan, maar toch, er valt wat te kiezen. Het grote aantal partijen dat een gooi doet doet naar kamerzetels is geen nieuw verschijnsel. Bij de kamerverkiezingen van 1933 – de Tweede Kamer telde toen honderd zetels – zijn stemmen uitgebracht op 54 partijen waarvan er 14 een of meer zetels in de wacht sleepten.

De versnippering van het huidige politieke landschap is velen een doorn in het oog. Het zou de bestuurbaarheid van land, provincie en stad in de weg staan. De website van de ook ongeruste Baarnsche Courant nodigt bezoekers uit een stem uit te brengen. Zoals te zien is de krant van mening dat ook in Baarn de ‘versplintering’ te groot is. Niet zelden wordt in dit verband gewezen naar lokale partijen als veroorzakers van dat onheil. U begrijpt dat ik als mede-oprichter van zo’n partij een andere mening ben toegedaan. We kennen in ons land een representatieve democratie. Eens in de vier jaar geeft de bevolking aan in welke politieke partij zij zich het meest herkent. Op de schouders van de volksvertegenwoordigers rust vervolgens de plicht daar het beste van te maken. De Baarnse gemeenteraad telt negentien zetels die door negen fracties worden ingenomen. Naast de landelijke partijen VVD,  D66, CDA, PvdA, Groenlinks en CU/SGP telt de raad ook drie typisch Baarnse partijen. Twee daarvan, LTS en BOP, hebben hun zetels op reglementaire wijze verdiend. NúBaarn verkreeg haar twee zetels  door een afsplitsing van de BOP. Sommigen verwijten NúBaarn zetelroof…

Over ruim een jaar vinden er nieuwe gemeenteraads-verkiezingen plaats. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de BOP opnieuw een gooi gaat doen naar een positie in de raad. Hoe dat in maart 2018 uit gaat pakken ligt in de schoot van de toekomst verborgen. Een ding staat vast, onze leuze zal wat mij betreft opnieuw luiden: ‘Stem nuchter, Stem BOP!’

Nu NúBaarn de verloving heeft aangekondigd met de andere afscheider Baarn in be-raad is de kans groot dat er in maart 2018 naast  LTS en BOP een derde lokale partij een gooi gaat doen naar een plek in de raad. De verleiding is groot daar nu al op inhoudelijke gronden een opinie op los te laten. Echter, het verloofde stel heeft mij ontslagen van die moeite. Luistert u hier naar het door de lokale omroep afgenomen interview. Het zal u wijzer maken…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

 

 

 

Plan sloop seniorencomplex rijp voor de prullenbak

Het klonk zo fier de uitspraak van de directeur van Eemland Wonen (EW) in de Gooi & Eemlander van 17 januari jl. Tijdens het raadsdebat een avond later ontstond een andere werkelijkheid: geen van de raadsfracties kon zich vinden in de plannen van EW.  Daarom moet het wel heel raar lopen als volgende week tijdens de besluitraad het sloopplan van EW niet naar de prullenmand wordt verwezen. EW heeft dus duidelijk buiten de waard gerekend. Misschien dat het de woningcorporatie leert voortaan niet zo hoog van de toren te blazen én zich voortaan meer om haar huurders te bekommeren…

Te weinig parkeerplek bij NS-station

Namens de BOP heeft Erkan Çelikkaya op 18 januari 2017 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W aangaande het tekort aan plek voor fietsen op de aan het Stationsplein gelegen openbare fietsenstalling. Het is een probleem dat al langer speelt maar nog niet heeft geleid tot een oplossing. Aanleiding van de vragen vormt ook een door een inwoner van Baarn aan het college gericht schrijven aangaande dit onderwerp. Het college is eraan gehouden de vragen binnen dertig dagen te beantwoorden. We kijken ernaar uit!

Schriftelijke vragen BOP Fietsenstalling NS-station

Handen af van de Troelstraatjes!

De grootste sociale verhuurder in Baarn, Eemland Wonen, heeft het plan opgevat over te gaan tot sloop van een tussen de Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Nolenslaan en Talmalaan gelegen groen seniorencomplex. De in totaal vierentwintig woningen moeten plaatsmaken voor dertig ruimere eengezinswoningen bedoeld voor jonge gezinnen. Het huidige bouwvlak kent eenderde deel bebouwing en tweederde deel groen. Als het plan bewaarheid wordt, is de verhouding ongeveer omgekeerd.

Eemland Wonen laat weten dat het opruimen van de seniorenwoningen noodzakelijk is omdat ze uit de tijd zijn en energetisch gedateerd. Bovendien komt de bouw van dertig eengezinswoningen tegemoet aan de vorig jaar november door de raad aangenomen Visie Wonen 2016. In de nota, waar de BOP zich om meerdere redenen niet in kon vinden, is vastgelegd dat de huisvestingskansen voor jonge huishoudens moet worden vergroot door ‘voldoende en gerichte nieuwbouw (830-1.150 woningen tot 2030)’. Over oudere inwoners zegt de nota: ‘Baarn heeft relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder. Voor de diverse groep senioren zien we de huisvestingsopgave vooral in de bestaande woningvoorraad en minder in nieuwbouw. De focus ligt op het aanpassen van de bestaande woning aan de veranderende woonwensen.’

De betreffende woningen zijn gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw en als ensemble geeft het een fraai beeld van hoe er in de vorige eeuw kort na de wederopbouw werd gedacht over het huisvesten van ouderen in de verzorgingsstaat Nederland. Toegegeven, het zijn geen grote woningen, maar veel van de huidige bewoners zijn zeer tevreden met hun huis dat voor hen voldoende leef- en woonruimte biedt. Zij herkennen zich volstrekt niet in de stelling van Eemland Wonen dat de woningen door hun leeftijd en energetische kwaliteit ten prooi moeten vallen aan de sloophamer. Zij voelen zich thuis in hun wijkje waar ze genieten van het omringende groen en de rust van hun woonomgeving. Een aantal bewoners maakt gebruik van de faciliteiten die het in de directe omgeving van het complex gelegen Woon- en Zorgcentrum Santvoorde biedt, waaronder de warme maaltijdvoorziening. Ze moeten er niet aan denken onder dwang te vertrekken naar een ander huis. De BOP heeft de situatie ter plekke in ogenschouw genomen, een aantal woningen bezocht en gesproken met bewoners en is tot de conclusie gekomen dat het plan van Eemland Wonen in de prullenbak thuishoort. De woningen in kwestie verkeren zeker niet in een slechte bouwkundige staat. In plaats van slopen zouden Eemland Wonen en de gemeente Baarn het seniorencomplex met zijn bijzondere karakter juist moeten koesteren.

Samenvattend

Wat de BOP betreft blijft het huidige seniorencomplex in tact. Indien er woningen moeten worden aangepast aan veranderde woonwensen en energetische kwaliteit dan ligt hier een schone taak voor de sociale verhuurder. Het argument dat dit kosten me zich meebrengt die zullen leiden tot forse huurverhogingen is geen wet van Meden en Perzen, maar een keuze.  Al jarenlang verkoopt Eemland Wonen huurwoningen waarvan de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe woningen elders te bouwen (zelfs buiten Baarn!). De opbrengst van die verkopen kan ook worden ingezet om de bestaande woningvoorraad in goede staat te houden en/of te brengen.

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP