Maandelijks archief: september 2015

Vluchtelingenopvang in Baarn

Marjo | 04-09-2015

Vluchten uit gebieden waar oorlog wordt gevoerd en waar je je leven niet zeker bent, is van alle tijden. Net als het bieden van hulp. Het is overduidelijk hoe schrijnend momenteel de situatie is van de enorme aantallen vluchtelingen uit met name Syrië. Het overgrote deel deel wordt opgevangen in de regio. Daarnaast zoeken vluchtelingen ook asiel in Europa. Staatssecretaris Dijkhoff heeft gemeenten in Nederland opgeroepen extra bedden en huizen aan te bieden voor de opvang van asielzoekers. Op initiatief van de PvdA stellen GroenLinks, PvdA en BOP hierover onderstaande mondelinge vragen aan het college:

Baarn, 3 september 2015

Mondelinge vragen Baarnse Onafhankelijke Partij, Groen Links en de Partij van de Arbeid over de opvang van asielzoekers.

Staatssecretaris Dijkhoff heeft in een interview met de Volkskrant (op 28 augustus 2015) gemeenten opgeroepen extra bedden en huizen aan te bieden voor de opvang van asielzoekers. De staatssecretaris spoort zijn partijgenoten in het bijzonder aan. Hij vraagt VVD-wethouders moed te tonen.

In een bericht van Binnenlands Bestuur (op 3 september) laat de heer Bakker (directeur Centrale Opvang Asielzoekers) weten ‘dat ook gemeenten zonder bestaande noodfaciliteiten een belangrijke rol kunnen spelen bij het onderbrengen van deze nieuwe stroom ontheemden’.

De verwachting is dat de toestroom van vluchtelingen dit jaar met 40 procent stijgt. Met name uit Syrië en Eritrea worden meer vluchtelingen verwacht.

Op 12 augustus j.l. berichtte de Baarnsche Courant dat de door Eemland Wonen aangeboden optie om op Tolweg 12 statushouders te laten wonen ongeschikt is bevonden door het college.

De staatssecretaris gaf al aan dat hij onconventionele huisvesting niet schuwt. De fracties van de BOP, Groen Links en de PvdA zouden graag zien dat het college zich inspant om binnen Baarn mogelijkheden te creëren om vluchtelingen op te vangen en hebben de volgende vragen:

  1. Heeft het college gereageerd op de oproep van staatssecretaris Dijkhoff of is het college benaderd door het COA of de staatssecretaris met het verzoek om opvang te bieden?
  2. Welke mogelijkheden ziet het college om (wellicht onconventionele) opvang aan asielzoekers te bieden? Welke inspanningen heeft het college gedaan om opvangplekken te creëren in Baarn?
  3. Is het college bereid om te bekijken of het pand aan Tolweg 12 geschikt (te maken) is voor tijdelijke opvang van vluchtelingen?
  4. We verzoeken het college de raad te informeren over ontwikkelingen t.a.v. de opvang van asielzoekers in onze gemeente.

Namens de BOP         Namens Groen Links                   Namens de PvdA

Marjo Stam                  Heidi van Otten                            Anne Slingerland